Matematyka

Autorzy:Adam Makowski, Tomasz Masłowski, Anna Toruńska

Wydawnictwo:WSiP

Rok wydania:2015

W klasie 1a 18,75% osób otrzymało ze sprawdzianu 4.75 gwiazdek na podstawie 8 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 1 Klasa
  3. Matematyka

Obliczmy, jaki procent osób otrzymało ocenę celującą (wiemy, że ten procent to dwie osoby)

`100%-(18,75%+62,5%+12,5%)=100%-93,75%=6,25%` 

 

 

Oznaczmy liczbę wszystkich uczniów 1a jako x. Wtedy

`6,25%*x=2` 

`0,0625*x=2` 

`x=2:0,0625=20000:625=20000/625=4000/125=800/25=160/5=32` 

Odpowiedź:

Do klasy 1a uczęszczają 32 osoby.