Matematyka

Autorzy:Drążek Anna, Duvnjak Ewa, Kokiernak-Jurkiewicz Ewa

Wydawnictwo:WSiP

Rok wydania:2016

Oblicz. a) |-5|+|-7|-|-15| b) |-4+2,8|-|2 1/2-10| 4.34 gwiazdek na podstawie 6 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 2 Klasa
  3. Matematyka

Oblicz. a) |-5|+|-7|-|-15| b) |-4+2,8|-|2 1/2-10|

1
 Zadanie
2
 Zadanie
3
 Zadanie
4
 Zadanie
5
 Zadanie
6
 Zadanie

7
 Zadanie

`a) |-5|+|-7|-|-15|=5+7-15=12-15=-3`

b)`|-4+2,8|-|2 1/2-10|=|-1,2|-|-7,5|=1,2-7,5=-6,3`

 

`c) |-2/3|*|4-5,8|=2/3*|-1,8|=2/3*1,8=2/3*18/10=6/5`

 

`d) |-3|*|4-7|*|12-5|:(-9)=3*|-3|*|7|:(-9)=3*3*7:(-9)=9*7:(-9)=-7`

`e) -2 8/11*|12 1/3-7,2=-2 8/11*|12 1/3-7 2/10|=-2 8/11*|12 1/3-7 1/5|=-2 8/11*|12 5/15-7 3/15|=`

`=-2 8/11 *|5 2/15|=-2 8/11*5 2/15= -strike30^2/8*77/strike15^1=-1/4*77=-77/4=-19 1/4`

`f) -12 2/5+|-3+7 1/5|*|-2|=-12 2/5+|4 1/5|*2=-12 2/5+ 4 1/5 *2=-12 2/5+8 2/5=-4`

`g) (-11-|-5|)*|7-8 3/4|=(-11-5)*|-1 3/4|=-16*1 3/4=-strike16^4*7/strike4^1=-4*7=-28`

`h) |4-|12-|5+3|-1|-2|=|4-|12-|8|-1|-2|=|4-|12-8-1|-2|=|4-|3|-2|=|4-3-2|=|-1|=1`