Matematyka

Autorzy:Drążek Anna, Duvnjak Ewa, Kokiernak-Jurkiewicz Ewa

Wydawnictwo:WSiP

Rok wydania:2016

Ze szkoły liczącej n uczniów x% wyjeżdża 4.75 gwiazdek na podstawie 8 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 2 Klasa
  3. Matematyka

Ze szkoły liczącej n uczniów x% wyjeżdża

1
 Zadanie
2
 Zadanie
3
 Zadanie

4
 Zadanie

Całkowita liczba uczniów:

`n`

Liczba osób wyjeżdząjącyh w czasie ferii na obozy: x% z liczby n czyli:

`x%*n=x/100*n`

Liczba osób wyjeżdząjącyh w czasie ferii do znajomych mieszkających w górach: y% z liczby n czyli:

`y%*n=y/100*n`

Liczba osób wyjeżdząjącyh w czasie feriiz rodzinami na wczasy: z% z liczby n czyli:

`z%*n=z/100*n`

Odejmujemy od całej liczby uczniów (n) poszczególne grupy uczniów wyjeżdżających na różne rodzaje wakacji:

`n-x%*n-y%*n-z%*n=n-x/100*n-y/100*n-z/100*n=`

`=n-1/100xn-1/100yn-1/100zn=n-1/100n(x+y+z)`

Zatem w miejscu zamieszkania pozostaje:

`n-1/100n(x+y+z)`