Matematyka

Do każdego graniastosłupa dobierz liczbę 4.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 2 Klasa
  3. Matematyka

Do każdego graniastosłupa dobierz liczbę

15
 Zadanie

16
 Zadanie

17
 Zadanie

`I\ \ \ -\ \ \ B`

Z poprzedniego zadania wiemy już, że pole podstawy jest równe 12. 

Na pole powierzchni bocznej składają się 2 prostokąty o wymiarach 4 x 10 oraz 2 prostokąty o wymiarach 3 x 10. 

`P_b=2*4*10+2*3*10=80+60=140`

 

Obliczamy pole powierzchni całkowitej, dodając do siebie pola 2 podstaw oraz pole powierzchni bocznej: 

`P_c=2*12+140=24+140=164`

 

 

 

`II\ \ \ -\ \ \ A`

Z poprzedniego zadania wiemy już, że pole podstawy jest równe 6. 

Korzystając z twierdzenia Pitagorasa obliczmy, jaką długość ma przeciwprostokątna trójkąta będącego podstawą graniastosłupa: 

`3^2+4^2=x^2`

`9+16=x^2`

`x^2=25`

`x=5`

 

Na pole powierzchni bocznej składają się 3 prostokąty o wymiarach 3 x 10, 4 x 10, 5 x 10. 

`P_b=3*10+4*10+5*10=30+40+50=120`

 

`P_c=2*6+120=12+120=132`

 

 

`III\ \ \ -\ \ \ E`

Z poprzedniego zadania wiemy już, że pole podstawy graniastosłupa jest równe 28. 

Na pole powierzchni bocznej składają się dwa prostokąty o wymiarach 5 x 10, prostokąt o wymiarach 4 x 10 oraz kwadrat o boku 10. 

`P_b=2*5*10+4*10+10*10=100+40+100=240`

 

`P_c=2*28+240+56+240=296`

DYSKUSJA
Informacje
Matematyka wokół nas 2
Autorzy: Drążek Anna, Duvnjak Ewa, Kokiernak-Jurkiewicz Ewa
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Liczby mieszane i ich zamiana na ułamek niewłaściwy
ulamek

Liczba mieszana jest to suma dwóch składników, z których jeden jest liczbą naturalną (składnik całkowity), a drugi ułamkiem zwykłym właściwym (składnik ułamkowy).

$$4 1/9= 4 + 1/9 $$ ← liczbę mieszana zapisujemy bez użycia znaku dodawania +.

Zamiana liczby mieszanej na ułamek niewłaściwy

Licznik tego ułamka otrzymujemy w następujący sposób: mianownik składnika ułamkowego mnożymy przez składnik całkowity i do tego iloczynu dodajemy licznik składnika ułamkowego. Mianownik natomiast jest równy mianownikowi składnika ułamkowego.

Przykład:

$$3 1/4= {3•4+1}/4= {13}/4$$
 
Mnożenie ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000...

Aby pomnożyć ułamek dziesiętny przez 10, 100, 1000 itd. należy przesunąć przecinek w prawo o tyle miejsc ile jest zer w liczbie przez którą mnożymy (czyli w 10, 100, 1000 itd.).

Przykłady:

  • $$0,253•10= 2,53$$ ← przesuwamy przecinek o jedno miejsce w prawo
  • $$3,007•100= 300,7$$ ← przesuwamy przecinek o dwa miejsca w prawo
  • $$0,024•1000= 24$$ ← przesuwamy przecinek o trzy miejsca w prawo
Zobacz także
Udostępnij zadanie