Matematyka

Matematyka wokół nas 2 (Zbiór zadań, WSiP)

Oblicz obwód krawadratu, jeśli jego pole 4.4 gwiazdek na podstawie 5 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 2 Klasa
  3. Matematyka

Oznaczenia:

P  - pole kwadratu

a - długość boku kwadratu

L  - obwód kwadratu

 

a)

Przyrównujemy znaną wartość pola do wzoru na te pole

`  \ \  P=6400 m^2`

`6400 m^2 = a^2`                                                         `/sqrt`

`a=sqrt(6400m^2)=sqrt(100*64m^2)=sqrt(8^2*10^2m^2)=8*10m=80m`

 

`L=4*80 m=320 m`

 

b)

` P=0,81 km^2`

`0,81 km^2=a^2`                                                 ` /sqrt`

`a=sqrt(0,81km^2)=sqrt(0,01*81km^2)=sqrt((0,1)^2*9^2km^2)=0,1*9km=0,9 km`

`L=4*0,9 km=0,36 km`

 

`c) P=1,69 dm^2`

`1,69 dm^2=a^2`                                     `/sqrt`

`a=sqrt(1,69dm^2)=sqrt(0,01*169dm^2)=sqrt(0,1^2*13^2dm^2)=0,1*13dm=1,3dm`

`L=1,3 dm*4=5,2 dm`

DYSKUSJA
user profile image
Gość

06-10-2017
Dzięki za pomoc :):)
Informacje
Matematyka wokół nas 2
Autorzy: Drążek Anna, Duvnjak Ewa, Kokiernak-Jurkiewicz Ewa
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Monika

6863

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Liczby mieszane i ich zamiana na ułamek niewłaściwy
ulamek

Liczba mieszana jest to suma dwóch składników, z których jeden jest liczbą naturalną (składnik całkowity), a drugi ułamkiem zwykłym właściwym (składnik ułamkowy).

$$4 1/9= 4 + 1/9 $$ ← liczbę mieszana zapisujemy bez użycia znaku dodawania +.

Zamiana liczby mieszanej na ułamek niewłaściwy

Licznik tego ułamka otrzymujemy w następujący sposób: mianownik składnika ułamkowego mnożymy przez składnik całkowity i do tego iloczynu dodajemy licznik składnika ułamkowego. Mianownik natomiast jest równy mianownikowi składnika ułamkowego.

Przykład:

$$3 1/4= {3•4+1}/4= {13}/4$$
 
Koło i okrąg

Okrąg o środku S i promieniu długości r (r – to długość, więc jest liczbą dodatnią, co zapisujemy r>0) jest to krzywa, której wszystkie punkty leżą w tej samej odległości od danego punktu S zwanego środkiem okręgu.

Inaczej mówiąc: okręgiem o środku S i promieniu r nazywamy zbiór wszystkich punków płaszczyzny, których odległość od środka S jest równa długości promienia r.

okreg1
 

Koło o środku S i promieniu długości r to część płaszczyzny ograniczona okręgiem wraz z tym okręgiem.

Innymi słowy koło o środku S i promieniu długości r to figura złożona z tych punktów płaszczyzny, których odległość od środka S jest mniejsza lub równa od długości promienia r.

okreg2
 

Różnica między okręgiem a kołem – przykład praktyczny

Gdy obrysujemy np. monetę powstanie nam okrąg. Po zakolorowaniu tego okręgu powstanie nam koło, czyli zbiór punktów leżących zarówno na okręgu, jak i w środku.

okrag_kolo

Środek okręgu (lub koła) to punkt znajdujący się w takiej samej odległości od każdego punktu okręgu.
Promień okręgu (lub koła) to każdy odcinek, który łączy środek okręgu z punktem należącym do okręgu.

Cięciwa okręgu (lub koła) - odcinek łączący dwa punkty okręgu
Średnica okręgu (lub koła) - cięciwa przechodząca przez środek okręgu. Jest ona najdłuższą cięciwą okręgu (lub koła).

Cięciwa dzieli okrąg na dwa łuki.
Średnica dzieli okrąg na dwa półokręgi, a koło na dwa półkola.

kolo_opis
Zobacz także
Udostępnij zadanie