Matematyka

Autorzy:Drążek Anna, Duvnjak Ewa, Kokiernak-Jurkiewicz Ewa

Wydawnictwo:WSiP

Rok wydania:2016

Histogram przedstawia rozkład średnich ocen 4.5 gwiazdek na podstawie 8 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 2 Klasa
  3. Matematyka

Histogram przedstawia rozkład średnich ocen

11
 Zadanie

12
 Zadanie

13
 Zadanie

`a)` 

Wystarczy dodać do siebie częstości zapisane na diagramie:

`2+4+1+5+2+1+1+4+2+1+3+2+1=29` 

 

 

`b)` 

Musimy podzielić sumę wszystkich średnich przez 29: 

`(2*3,1+4*3,2+3,3+5*3,4+2*3,5+3,6+3,7+4*3,8+2*4+4,1+3*4,2+2*4,5+4,6)/29=` 

`=(6,2+12,8+3,3+17+7+3,6+3,7+15,2+8+4,1+12,6+9+4,6)/29=` 

`=(107,1)/29=3,693...~~3,69` 

 

`c)` 

Rozstęp to różnica między najwyższą i najniższą średnią:

`4,6-3,1=1,5` 

 

Moda to najczęściej występująca średnia - jest ona równa 3,4.

 

Mamy 29 wyników, więc mediana jest piętnastym wynikiem z uporządkowanego zbioru wyników. Z histogramu odczytujemy, że:

  • pierwsze dwie średnie to 3,1
  • trzecia-szósta średnia to 3,2
  • siódma średnia to 3,3
  • ósma-dwunasta średnia to 3,4
  • trzynasta i czternasta średnia to 3,5
  • piętnasta średnia to 3,6

Mediana jest więc równa 3,6.