Matematyka

Uporządkuj liczby od największej do najmniejszej. 4.18 gwiazdek na podstawie 11 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 2 Klasa
  3. Matematyka

Uporządkuj liczby od największej do najmniejszej.

10
 Zadanie
11
 Zadanie
1
 Zadanie

2
 Zadanie

`a)  \ \ \ sqrt(3 1/16)=sqrt(49/16)=sqrt(7/4*7/4)=7/4=1 3/4=1 75/100=1,75`

`sqrt(0,000001)=sqrt(0,001*0,001)=0,001`

`1/2*sqrt(2,56)=1/2*sqrt(1,6*1,6)=1/2*1,6=0,8`

`root(3)(-1 61/64)=root(3)(-125/64)=root(3)(-5/4*(-5/4)*(-5/4))=-5/4=-1 1/4=-1 25/100=-1,25`

`root(3)(-1)=root(3)((-1)^3)=-1`

`3*root(3)(0,027)=3*0,3=0,9`

 Liczby w kolejności od największej do najmniejszej:

 `sqrt(3 1/16)>3*root(3)(0,027)>1/2*sqrt(2,56)>sqrt(0,000001)>root(3)(-1)>root(3)(-1 61/64)` 

 

 

`b)  \ \ \ root(3)(1/8)=root(3)((1/2)^3)=1/2`

`root(3)(0)=root(3)(0^3)=0`

`-sqrt(0,625)<-sqrt(0,25)=-sqrt((0,5)^2)=-0,5=-1/2`

`sqrt(1/16)=sqrt((1/4)^2)=1/4`

`-2sqrt(1/16)=-2*1/4=-2/4=-1/2`

Liczby w kolejności od największej do najmniejszej:

`root(3)(1/8)>sqrt(1/16)>root(3)0> -2sqrt(1/16)> -sqrt(0,625)`   

DYSKUSJA
Informacje
Matematyka wokół nas 2
Autorzy: Drążek Anna, Duvnjak Ewa, Kokiernak-Jurkiewicz Ewa
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Monika

6729

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Zamiana ułamka dziesiętnego na zwykły

Licznikiem ułamka zwykłego jest liczba naturalna jaką utworzyłyby cyfry ułamka dziesiętnego, gdyby nie było przecinka, mianownikiem jest liczba zbudowana z cyfry 1 i tylu zer, ile cyfr po przecinku zawiera ułamek dziesiętny.

Przykłady:

  • $$0,25 = {25}/{100}$$ ← licznikiem ułamka zwykłego jest liczba 25 (ponieważ taką liczbę tworzą cyfry ułamka dziesiętnego bez przecinka), mianownikiem ułamka zwykłego jest liczba zbudowana z 1 oraz z dwóch zer, czyli liczba 100, ponieważ dwie cyfry stoją po przecinku,

  • $$4,305={4305}/{1000}$$ ← licznikiem ułamka zwykłego jest liczba 4305 (ponieważ taką liczbę tworzą cyfry ułamka dziesiętnego bez przecinka), mianownikiem ułamka zwykłego jest liczba zbudowana z 1 oraz z trzech zer, czyli liczba 1000, ponieważ trzy cyfry stoją po przecinku.

Pole prostokąta

Liczbę kwadratów jednostkowych potrzebnych do wypełnienia danego prostokąta nazywamy polem prostokąta.


Prostokąt o bokach długości a i b ma pole równe: $$P = a•b$$.

pole prostokąta

W szczególności: pole kwadratu o boku długości a możemy policzyć ze wzoru: $$P=a•a=a^2$$.

  Zapamiętaj

Przed policzeniem pola prostokąta pamiętaj, aby sprawdzić, czy boki prostokąta są wyrażone w takich samych jednostkach.

Przykład:

  • Oblicz pole prostokąta o bokach długości 2 cm i 4 cm.

    $$ P=2 cm•4 cm=8 cm^2 $$
    Pole tego prostokąta jest równe 8 $$cm^2$$.

Zobacz także
Udostępnij zadanie