Matematyka

Matematyka wokół nas 2 (Zbiór zadań, WSiP)

Daną funkcję można opisać wzorem 4.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 2 Klasa
 3. Matematyka

Daną funkcję można opisać wzorem

5
 Zadanie
6
 Zadanie

7
 Zadanie

8
 Zadanie

`A.`

Sprawdzamy, jakie wartości przyjmuje funkcja dla liczb ze zbioru A (kontrolujemy, czy zaznaczone punkty mają takie same współrzędne)

`f(-5)=-0,25*(-5)+2=1,25+2=3,25`

`f(-3)=-0,25*(-3)+2=0,75+2=2,75`

`f(-1)=-0,25*(-1)+2=0,25+2=2,25`

`f(1)=-0,25*1+2=-0,25+2=1,75`

`f(3)=-0,25*3+2=-0,75+2=1,25`

`f(5)=-0,25*5+2=-1,25+2=0,75`

`f(7)=-0,25*7+2=-1,75+2=0,25`

Otrzymaliśmy wszystkie punkty należące do wykresu, więc odpowiedź A jest poprawna. 

 

 

`B.`

Dziedziną jest zbiór liczb całkowitych większych lub równych -5 i zarazem mniejszych od 9. Do dziedziny należą więc na przykład punkty -4, -2, 0  - a na wykresie dla tych punktów nie zaznaczono wartości, więc ta odpowiedź jest błędna. 

 

 

`C.`

Dziedzina podana w tym punkcie zgadza się z dziedziną, dla jakiej narysowano wykres. Sprawdźmy, czy zgadzają się wartości. 

`f(-5)=0,25*(-5)+2=-1,25+2=0,75`

Jednak na wykresie dla -5 przyjmowana jest wartość 3,25, więc ta odpowiedź także jest błędna. 

 

 

`D.`

Dziedziną jest zbiór wszystkich liczb x postaci 2k+1, które są mniejsze lub równe -5 oraz większe od 9. 

Zapis 2k+1 oznacza liczbę nieparzystą (liczba 2k jest parzysta - dzieli się przez 2, jeśli dodamy 1 to otrzymamy nieparzystą). 

Liczby nieparzyste mniejsze lub równe -5 oraz większe od 9 to -5, -3, -1, 1, 3, 5, 7 - dziedzina zgadza się z dziedziną wykresu. 

Teraz wystarczy zauważyć, że podany wzór jest taki sam, jak wzór A:

`f(x)=2-x/4=-x/4+2=-1/4x+2=-0,25x+2`

Odpowiedź D także jest poprawna (nie obliczamy wartości, bo robiliśmy już to w A). 

 

`odp.\ A,\ D`

DYSKUSJA
Informacje
Matematyka wokół nas 2
Autorzy: Drążek Anna, Duvnjak Ewa, Kokiernak-Jurkiewicz Ewa
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom
Wiedza
Pole prostokąta

Liczbę kwadratów jednostkowych potrzebnych do wypełnienia danego prostokąta nazywamy polem prostokąta.


Prostokąt o bokach długości a i b ma pole równe: $$P = a•b$$.

pole prostokąta

W szczególności: pole kwadratu o boku długości a możemy policzyć ze wzoru: $$P=a•a=a^2$$.

  Zapamiętaj

Przed policzeniem pola prostokąta pamiętaj, aby sprawdzić, czy boki prostokąta są wyrażone w takich samych jednostkach.

Przykład:

 • Oblicz pole prostokąta o bokach długości 2 cm i 4 cm.

  $$ P=2 cm•4 cm=8 cm^2 $$
  Pole tego prostokąta jest równe 8 $$cm^2$$.

Mnożenie pisemne
 1. Czynniki zapisujemy jeden pod drugim wyrównując do prawej.

  mnozenie1
   
 2. Mnożymy cyfrę jedności drugiego czynnika przez wszystkie cyfry pierwszego czynnika, a otrzymany wynik zapisujemy pod kreską, wyrównując do cyfry jedności. Gdy przy mnożeniu jednej z cyfr drugiego czynnika przez jedności, dziesiątki i setki drugiego czynnika wystąpi wynik większy od 9, to cyfrę jedności tego wyniku zapisujemy pod kreską, natomiast cyfrę dziesiątek przenosimy do dziesiątek lub setek i dodajemy go do wyniku następnego mnożenia.

  W naszym przykładzie:
  4•3=12 , czyli 2 wpisujemy pod cyframi jedności, a 1 przenosimy do dziesiątek, następnie: 4•1=4, ale uwzględniamy przeniesioną 1, czyli mamy 4+1=5 i 5 wpisujemy pod cyframi dziesiątek, następnie mamy 4•1=4 i 4 wpisujemy pod cyframi setek.

  mnozenie2
   
 3. Mnożymy kolejną cyfrę drugiego czynnika przez wszystkie cyfry pierwszego czynnika, a otrzymamy wynik zapisujemy pod poprzednim, wyrównując do cyfry dziesiątek.

  W naszym przykładzie:
  1•3=3 i 3 zapisujemy pod cyframi dziesiątek, następnie 1•1=1 i 1 wpisujemy pod cyframi setek, oraz 1•1=1 i 1 wpisujemy pod cyframi tysięcy.

  mnozenie3
   
 4. Po wykonaniu mnożeń, otrzymane dwa wyniki dodajemy do siebie według zasad dodawania pisemnego.

  mnozenie4
   
 5. W rezultacie wykonanych kroków otrzymujemy wynik mnożenia pisemnego. Iloczyn liczby 113 oraz 14 wynosi 1572.

Zobacz także
Udostępnij zadanie