Matematyka

Które z podanych przyporządkowań opisuje funkcję? 4.38 gwiazdek na podstawie 8 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 2 Klasa
 3. Matematyka

Które z podanych przyporządkowań opisuje funkcję?

3
 Zadanie
4
 Zadanie
5
 Zadanie

6
 Zadanie

7
 Zadanie
8
 Zadanie

a) Każdemu człowiekowi przypisano dokładnie jedną datę, więc jest to funkcja. 

b) Może zdarzyć się sytuacja, że jednemu uczniowi przyporządkowano więcej niż jeden język, więc nie jest to funkcja. 

c) Każdemu dziecku przypisano dokładnie jedną matkę, więc jest to funkcja. 

d) Matka może mieć więcej niż jedno dziecko, więc nie jest to funkcja. 

e) Każdemu trójkątowi przypisujemy dokłądnie jedną liczbę równą trzy, więc jest to funkcja. 

f) Każdemu trójkątowi przyporządkowujemy jedną z liczb 1, 2 lub 3, więc jest to funkcja. 

g) Każdemu uczniowi przyporządkowano dokładnie jedną klasę, więc jest to funkcja. 

DYSKUSJA
Informacje
Matematyka wokół nas 2
Autorzy: Drążek Anna, Duvnjak Ewa, Kokiernak-Jurkiewicz Ewa
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Kwadrat

Kwadrat to prostokąt, który ma wszystkie boki jednakowej długości.

Przekątne kwadratu są prostopadłe, mają równą długość i wspólny środek. Przekątne tworzą z bokami kwadratu kąt 45°.

Długość jednego boku jest wymiarem kwadratu.

kwadrat
Dodawanie ułamków dziesiętnych

Dodawanie ułamków dziesiętnych sposobem pisemnym jest bardzo podobne do dodawania liczb naturalnych:

 1. Ułamki podpisujemy tak, aby przecinek znajdował się pod przecinkiem ( cyfra jedności pod cyfrą jedności, cyfra dziesiątek pod cyfrą dziesiątek, cyfra setek pod cyfrą setek itd.);
 2. W miejsce brakujących cyfr po przecinku można dopisać zera;
 3. Ułamki dodajemy tak jak liczby naturalne, czyli działania prowadzimy od kolumny prawej do lewej i wykonujemy je tak, jak gdyby nie było przecinka;
 4. W uzyskanym wyniku stawiamy przecinek tak, aby znajdował się pod napisanymi już przecinkami.

Przykład:

 • $$ 1,57+7,6=?$$
  dodawanie-ulamkow-1 

  $$1,57+7,6=8,17 $$

Zobacz także
Udostępnij zadanie