Matematyka

Punkty M i N są symetryczne względem początku układu współrzędnych 4.25 gwiazdek na podstawie 8 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 2 Klasa
  3. Matematyka

Punkty M i N są symetryczne względem początku układu współrzędnych

7
 Zadanie
8
 Zadanie
9
 Zadanie
10
 Zadanie
11
 Zadanie

12
 Zadanie

Jeżeli punkty są symetryczne względem początku układu współrzędnych, to ich współrzędne są liczbami przeciwnymi. 

 

`{(a^2=-(-16)), (-7-2b=-(-2a+5b)):}`

`{(a^2=16),(-7-2b=2a-5b\ \ \ |+5b):}`

`{(a^2=16), (-7+3b=2a):}`

Mamy dwie możliwości:

`{(a=4), (-7+3b=2a):}\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ "lub"\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ {(a=-4), (-7+3b=2a):}`

`{(a=4), (-7+3b=8\ \ \ |+7):}\ \ \ \ "lub"\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ {(a=-4), (-7+3b=-8\ \ \ \ |+7):}`

`{(a=4), (3b=15\ \ \ |:3):}\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ "lub" \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ {(a=-4), (3b=-1\ \ \ |:3):}`

`{(a=4), (b=5):}\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ "lub"\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ {(a=-4), (b=-1/3):}`

DYSKUSJA
Informacje
Matematyka wokół nas 2
Autorzy: Drążek Anna, Duvnjak Ewa, Kokiernak-Jurkiewicz Ewa
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Oś liczbowa

Oś liczbowa to prosta, na której każdemu punktowi jest przypisana dana wartość liczbowa, zwana jego współrzędną.

Przykład:

osie liczbowe

Odcinek jednostkowy na tej osi to część prostej między -1 i 0.

Po prawej stronie od 0 znajduje się zbiór liczb nieujemnych, a po lewej zbiór liczb niedodatnich. Grot strzałki wskazuje, że w prawą stronę rosną wartości współrzędnych. Oznacza to, że wśród wybranych dwóch współrzędnych większą wartość ma ta, która leży po prawej stronie (względem drugiej współrzędnej).

Dzielenie ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000...

Aby podzielić ułamek dziesiętny przez 10, 100, 1000 itd. należy przesunąć przecinek w lewo o tyle miejsc ile jest zer w liczbie przez którą dzielimy (czyli w 10, 100, 1000 itd.)

Przykłady:

  • $$0,34÷10= 0,034$$ ← przesuwamy przecinek o jedno miejsce w lewo
  • $$311,25÷100= 3,1125$$ ← przesuwamy przecinek o dwa miejsca w lewo
  • $$53÷1000= 0,053$$ ← przesuwamy przecinek o trzy miejsca w lewo
Zobacz także
Udostępnij zadanie