Matematyka

Zredukuj wyrazy podobne w podanym wyrażeniu 4.67 gwiazdek na podstawie 6 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 2 Klasa
 3. Matematyka

Zredukuj wyrazy podobne w podanym wyrażeniu

1
 Zadanie
2
 Zadanie

3
 Zadanie

4
 Zadanie
5
 Zadanie
6
 Zadanie

`a)\ x-2x+3x-4x=-2x=-2*(-3)=6`

`b)\ ulx+ul(ul(2y))+ul(ul(ul(3z)))-ul(4x)-ul(ul(5y))-ul(ul(ul(6z)))=-3x-3y-3z=-3*1-3*(-1/2)-3*0,3=`

`\ \ \ =-3+3/2-0,9=-3,9+3/2=-3,9+1,5=-2,4`

`c)\ ula+ul(ul(0,1b))+ul(ul(ul(0,2c)))-ul(0,2a)-ul(ul(0,3b))-ul(ul(ul(0,4c)))=0,8a-0,2b-0,2c=`

`\ \ \ =0,8*10-0,2*(-20)-0,2*30=8+4-6=6`

DYSKUSJA
Informacje
Matematyka 2001
Autorzy: Dubiecka-Kruk Barbara, Dubiecka Anna, Bazyluk Anna
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Prostokąt

Prostokąt to czworokąt, którego wszystkie kąty wewnętrzne są kątami prostymi.

Sąsiednimi bokami nazywamy te boki, które mają wspólny wierzchołek. W prostokącie każde dwa sąsiednie boki są prostopadłe.

Przeciwległymi bokami nazywamy te boki, które nie mają punktów wspólnych. W prostokącie przeciwległe boki są równoległe oraz mają równą długość.

Odcinki, które łączą dwa przeciwległe wierzchołki (czyli wierzchołki nie należące do jednego boku) nazywamy przekątnymi. Przekątne prostokąta mają równe długości oraz przecinają się w punkcie, który jest środkiem każdej przekątnej, to znaczy punkt ten dzieli przekątne na połowy.

Wymiarami prostokąta nazywamy długości dwóch sąsiednich boków. Jeden bok nazywamy długością, a drugi szerokością prostokąta.
 

prostokat
Wzajemne położenie odcinków

Dwa odcinki mogą być względem siebie prostopadłe lub równoległe.

 1. Odcinki prostopadłe – odcinki zawarte w prostych prostopadłych – symboliczny zapis $$AB⊥CD$$.

  odcinkiprostopadle
   
 2. Odcinki równoległe – odcinki zawarte w prostych równoległych – symboliczny zapis $$AB∥CD$$.

  odicnkirownolegle
 
Zobacz także
Udostępnij zadanie