Matematyka

Autorzy:Dubiecka-Kruk Barbara, Dubiecka Anna, Bazyluk Anna

Wydawnictwo:WSiP

Rok wydania:2014

Przyjmując pi=3,14 oblicz długość średnicy koła 4.6 gwiazdek na podstawie 5 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 2 Klasa
  3. Matematyka

Przyjmując pi=3,14 oblicz długość średnicy koła

16
 Zadanie
17
 Zadanie
18
 Zadanie
19
 Zadanie

20
 Zadanie

21
 Zadanie
22
 Zadanie

W każdm przykładzie najpierw wyliczymy promień, korzystając z tego, że potrafimy obliczyć kwadrat promienia: 

`P=pi*r^2,\ \ \ "czyli"\ \ \ r^2=P:pi=P:3,14`  

 

Średnica to dwukrotność promienia, czyli: 

`d=2*r` 

 

 

`a)` 

`r^2=254,34\ cm^2:3,14=25434\ cm^2:314=81\ cm^2` 

`r=9\ cm` 

`d=2*9\ cm=18\ cm` 

 

 

`b)` 

`r^2=1256\ mm^2:3,14=125600\ mm^2:314=400\ mm^2` 

`r=20\ mm` 

`d=2*20\ mm=40\ mm=4\ cm` 

 

`c)` 

`r^2=0,0314\ m^2:3,14=3,14\ m^2:314=0,01\ m^2` 

`r=0,1\ m=10\ cm` 

`d=2*10\ cm=20\ cm` 

 

`d)` 

`r^2=28,26\ dm^2:3,14=2826\ dm^2:314=9\ dm^2` 

`r=3\ dm` 

`d=2*3\ dm=6\ dm`