Matematyka

Matematyka 2001 (Podręcznik, WSiP)

Podaj wzór na pole dowolnego wielokąta opisanego 4.17 gwiazdek na podstawie 6 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 2 Klasa
 3. Matematyka

 

Każdy wielokąt opisany na okręgu możemy podzielić na tyle trójkątów, ile boków ma ten wielokąt (ośmiokąt na 8 trójkątów, sześciokąt na 6 trójkątów itd). Wystarczy poprowadzić odcinki ze środka okręgu do wierzchołków wielokąta. Wysokość każdego z tych trójkątów jest równa promieniowi okręgu (bo promień poporowadzony do punktu styczności jest prostopadły do boku wielokąta). 

Zatem pole wielokąta opisanego na okręgu to suma pól trójkątów o wysokości równej promieniowi i podstawach równych kolejnym bokom wielokąta. 

Oznaczmy długości boków i zapiszmy pole (r to promień okręgu): 

`P=1/2*a*r+1/2*b*r+1/2*c*r+1/2*d*r+1/2*e*r+1/2*f*r=`

`\ \ \ =1/2*r*(a+b+c+d+e+f)=ul(ul(1/2*r*O))`

O oznacza obwód wielokąta - jest to suma długości jego boków.

 

 

`a)`

`P=1/2*2*20=20\ cm^2`

 

 

`b)`

`1200=1/2*r*140`

`1200=70*r`

`r=1200:70=1200/70=120/7=17 1/7\ cm`

 

   

DYSKUSJA
Informacje
Matematyka 2001
Autorzy: Dubiecka-Kruk Barbara, Dubiecka Anna, Bazyluk Anna
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Dzielenie z resztą

Na początek zapoznajmy się z twierdzeniem o dzieleniu z resztą, które brzmi następująco:
"Dla pary liczb całkowitych a i b (gdzie b ≠ 0) istnieją liczby całkowite q i r, dla których spełnione jest równanie a = qb + r, gdzie 0 ≤ r < │b│. Liczby q i r nazywa się odpowiednio ilorazem i resztą z dzielenia a przez b."

Innymi słowy, dzielenie z resztą to takie dzielenie, w którym iloraz nie jest liczbą całkowitą.

Przykład obliczania reszty z dzielenia:

 1. Podzielmy liczbę 23 przez 3.
 2. Wynikiem dzielenia nie jest liczba całkowita (nie dzieli się równo). Maksymalna liczba trójek, które zmieszczą się w 23 to 7.
 3. $$7 • 3 = 21$$
 4. Różnica między liczbami 23 i 21 wynosi 2, zatem resztą z tego dzielenia jest liczba 2.
 5. Poprawny zapis działania: $$21÷3=7$$ $$r.2$$

Przykłady:

 • $$5÷2=2$$ r. 1
 • $$27÷9=3$$ r. 0
 • $$(-8)÷(-3)=3 r. 1$$
 • $$(-15)÷4=-3$$ .r -3 lub $$(-15)÷4=-4$$ r. 1

  Zapamiętaj

Reszta jest zawsze mniejsza od dzielnika.

Wielokrotności

Wielokrotność liczby to dana liczba pomnożona przez 1,2,3,4,5 itd.
Inaczej mówiąc, wielokrotność liczby n to każda liczba postaci 1•n, 2•n, 3•n, 4•n, 5•n ...

Przykłady:

 • wielokrotnością liczby 4 jest:
  • 4, bo $$4=1•4$$
  • 8, bo $$8=2•4$$
  • 12, bo $$12=3•4$$
  • 16, bo $$16=4•4$$
  • 20, bo $$20=5•4$$
    
 • wielokrotnością liczby 8 jest:
  • 8, bo $$8=1•8$$
  • 16, bo $$16=2•8$$
  • 24, bo $$24=3•8$$
  • 32, bo $$32=4•8$$
  • 40, bo $$40=5•8$$
Zobacz także
Udostępnij zadanie