Matematyka

Autorzy:Dubiecka-Kruk Barbara, Dubiecka Anna, Bazyluk Anna

Wydawnictwo:WSiP

Rok wydania:2014

Zapisz w postaci ilorazu potęg o tym samym wykładniku 4.17 gwiazdek na podstawie 6 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 2 Klasa
  3. Matematyka

Zapisz w postaci ilorazu potęg o tym samym wykładniku

13
 Zadanie
14
 Zadanie
15
 Zadanie

16
 Zadanie

`a)\ (5:7)^4=5^4:7^4` 

 

`b)\ (9:17)^3=9^3:17^3` 

 

`c)\ (-15:8)^2=(-15)^2:8^2` 

 

`d)\ (1,5:0,7)^7=1,5^7:0,7^7` 

 

`e)\ (2/5:13/23)^6=(2/5)^6:(13/23)^6` 

 

`f)\ (2 4/9:13/17)^5=(2 4/9)^5:(13/17)^5` 

 

`g)\ (2/7)^8=2^8/7^8` 

 

`h)\ (-6/11)^9=-6^9/11^9` 

 

`i)\ (-9/13)^10=-9^10/13^10` 

 

`j)\ (b:7)^15=b^15:7^15` 

 

`k)\ (c/3)^21=c^21/3^21` 

 

`l)\ (a:3)^2=a^2:3^2`