Matematyka

Autorzy:Dubiecka-Kruk Barbara, Dubiecka Anna, Bazyluk Anna

Wydawnictwo:WSiP

Rok wydania:2014

Niech x oznacza bok kwadratu, y jego obwód. 4.63 gwiazdek na podstawie 8 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 2 Klasa
  3. Matematyka

Niech x oznacza bok kwadratu, y jego obwód.

3
 Zadanie

4
 Zadanie

x -długość boku kwadratu
y -obwód kwadratu

---> x=1cm
`y=1cm+1cm+1cm+1cm=4*1cm=4cm` 

x=2cm
`y=2cm+2cm+2cm+2cm=4*2cm=8cm` 

x=3cm
`y=3cm+3cm+3cm+3cm=4*3cm=12cm` 

x=5cm
`y=5cm+5cm+5cm+5cm=4*5cm=20cm` 

---> Obwód to suma długości wszystkich boków. Kwadrat ma cztery boki długości x. Jego obwód y to:
`y=x+x+x+x` 
`y=4x` 

Współczynnik a wynosi więc 4

---> Jeżeli bok miał długość 1, to obwód wynosił 4.
Jeżeli bok miał długość 2, to obwód wynosił 8, czyli 4+4
Jeżeli bok miał długość 3, to obwód wynosił 12, czyli 8+4

Zatem jeśli x wzrasta o 1, to y wzrasta o 4

---> Przyporządkowanie, w którym liczbie będącej długością boku kwadratu przypisany jest jego obwód jest funkcją. Każdej długości boku kwadratu odpowiada dokładnie jedna wartość obwód. Nie zdaży się sytuacja, że kwadrat np. o boku długości 3 będzie miał obwód równy 12 i 15. Zawsze ma przypisaną dokładnie jedną wartość. 

Dziedzina to zbiór liczb oznaczających długości boków kwadratu. Długości nie mogą być liczbami ujemnymi. 
Dziedziną są więc liczby rzeczywiste dodatnie, czyli x>0

Zbiór wartości to zbiór liczb oznaczających obwód kwadratu. Obwód to suma długości boków, więc nie może być on liczbą ujemną. 
Zbiór wartości to również zbiór liczb rzeczywistych dodatnich, czyli y>0.