Matematyka

Niech x oznacza bok kwadratu, y jego obwód. 4.63 gwiazdek na podstawie 8 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 2 Klasa
  3. Matematyka

Niech x oznacza bok kwadratu, y jego obwód.

3
 Zadanie

4
 Zadanie

x -długość boku kwadratu
y -obwód kwadratu

---> x=1cm
`y=1cm+1cm+1cm+1cm=4*1cm=4cm` 

x=2cm
`y=2cm+2cm+2cm+2cm=4*2cm=8cm` 

x=3cm
`y=3cm+3cm+3cm+3cm=4*3cm=12cm` 

x=5cm
`y=5cm+5cm+5cm+5cm=4*5cm=20cm` 

---> Obwód to suma długości wszystkich boków. Kwadrat ma cztery boki długości x. Jego obwód y to:
`y=x+x+x+x` 
`y=4x` 

Współczynnik a wynosi więc 4

---> Jeżeli bok miał długość 1, to obwód wynosił 4.
Jeżeli bok miał długość 2, to obwód wynosił 8, czyli 4+4
Jeżeli bok miał długość 3, to obwód wynosił 12, czyli 8+4

Zatem jeśli x wzrasta o 1, to y wzrasta o 4

---> Przyporządkowanie, w którym liczbie będącej długością boku kwadratu przypisany jest jego obwód jest funkcją. Każdej długości boku kwadratu odpowiada dokładnie jedna wartość obwód. Nie zdaży się sytuacja, że kwadrat np. o boku długości 3 będzie miał obwód równy 12 i 15. Zawsze ma przypisaną dokładnie jedną wartość. 

Dziedzina to zbiór liczb oznaczających długości boków kwadratu. Długości nie mogą być liczbami ujemnymi. 
Dziedziną są więc liczby rzeczywiste dodatnie, czyli x>0

Zbiór wartości to zbiór liczb oznaczających obwód kwadratu. Obwód to suma długości boków, więc nie może być on liczbą ujemną. 
Zbiór wartości to również zbiór liczb rzeczywistych dodatnich, czyli y>0.

DYSKUSJA
Informacje
Matematyka 2001
Autorzy: Dubiecka-Kruk Barbara, Dubiecka Anna, Bazyluk Anna
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Dzielenie ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000...

Aby podzielić ułamek dziesiętny przez 10, 100, 1000 itd. należy przesunąć przecinek w lewo o tyle miejsc ile jest zer w liczbie przez którą dzielimy (czyli w 10, 100, 1000 itd.)

Przykłady:

  • $$0,34÷10= 0,034$$ ← przesuwamy przecinek o jedno miejsce w lewo
  • $$311,25÷100= 3,1125$$ ← przesuwamy przecinek o dwa miejsca w lewo
  • $$53÷1000= 0,053$$ ← przesuwamy przecinek o trzy miejsca w lewo
Prostokąt

Prostokąt to czworokąt, którego wszystkie kąty wewnętrzne są kątami prostymi.

Sąsiednimi bokami nazywamy te boki, które mają wspólny wierzchołek. W prostokącie każde dwa sąsiednie boki są prostopadłe.

Przeciwległymi bokami nazywamy te boki, które nie mają punktów wspólnych. W prostokącie przeciwległe boki są równoległe oraz mają równą długość.

Odcinki, które łączą dwa przeciwległe wierzchołki (czyli wierzchołki nie należące do jednego boku) nazywamy przekątnymi. Przekątne prostokąta mają równe długości oraz przecinają się w punkcie, który jest środkiem każdej przekątnej, to znaczy punkt ten dzieli przekątne na połowy.

Wymiarami prostokąta nazywamy długości dwóch sąsiednich boków. Jeden bok nazywamy długością, a drugi szerokością prostokąta.
 

prostokat
Zobacz także
Udostępnij zadanie