Matematyka

Autorzy:Dubiecka-Kruk Barbara, Dubiecka Anna, Bazyluk Anna

Wydawnictwo:WSiP

Rok wydania:2014

Iloczyn 5^3*5^6 można zapisać w postaci jednej potęgi 4.29 gwiazdek na podstawie 7 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 2 Klasa
  3. Matematyka

Iloczyn 5^3*5^6 można zapisać w postaci jednej potęgi

1
 Zadanie
2
 Zadanie

3
 Zadanie

`5^3*5^6=5*5*5*5*5*5*5*5*5=5^9`

`2^2*2^3=2*2*2*2*2=2^5`

`(-8)^2*(-8)^1=(-8)*(-8)*(-8)=(-8)^3`

`(1/2)^5*(1/2)^2=1/2*1/2*1/2*1/2*1/2*1/2*1/2=(1/2)^7`

 

Wykładniki otrzymanych potęg są sumą wykładników potęg, które były w czynnikach.