Matematyka

Dwunastometrowy maszt zgiął się w 4.25 gwiazdek na podstawie 8 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 2 Klasa
 3. Matematyka

Maszt ma 12 m długości, zatem:
`1/3*12m=4m` 

`2/3*12m=8m` 


Sprawdzamy w jakiej odległości od masztu znajdzie się po całkowitym zgięciu jego koniec (x). 
`4^2+x^2=8^2` 
`16+x^2=64 \ \ \ \ \ \ |-16` 
`x^2=48` 
`x=sqrt{48}` 

Dom oddalony jest od masztu o 7 m. 
`7=sqrt{49}` 
`sqrt{48}<sqrt{49}` 

Więc x<7

Zatem koniec masztu nie dosięgnie domku. 

 

Pole trójkąta ACE jest równe sumie pól trapezu ABDE oraz trójkąta BCD. 
Porównując te pole obliczymy długość odcinka x. 

Jeśli x jest mniejsze lub równe 1,5 m to maszt uszkodzi drzewko. 
Jeśli x jest większe od 1,5 m masz nie uszkodzi drzewka. 

`P_(ACE)=1/2*sqrt{48}*4=2sqrt{48}` 

`P_(ABDE)=1/2*(4+x)*1/2=(2+1/2x)*1/2=1+1/4x` 
`P_(BCD)=1/2*(sqrt{48}-1/2)*x=(1/2sqrt{48}-1/4)x=sqrt{48}/2x-1/4x` 

`P_(ACE)=P_(ABDE)+P_(BCD)` 

`2sqrt{48}=1+1/4x+sqrt{48}/2x-1/4x` 

`2sqrt{48}=1+sqrt{48}/2x \ \ \ \ \ \ |*2` 

`4sqrt{48}=2+sqrt{48}x \ \ \ \ \ \ \ |-2` 
`4sqrt{48}-2=sqrt{48}x \ \ \ \ \ \ \ \ |:sqrt{48}` 
`x=(4sqrt{48}-2)/sqrt{48}` 
`x=4-2/sqrt{48}` 

`sqrt{48}~~6,9` 

Czyli:
`x=4-2/(6,9)=4-20/69=3 49/69~~3,7` 

`x>1,5` 

Zatem masz nie uszkodzi domu. 

DYSKUSJA
Informacje
Matematyka 2001
Autorzy: Dubiecka-Kruk Barbara, Dubiecka Anna, Bazyluk Anna
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Równość ułamków

Każdy ułamek można zapisać na nieskończoną ilość sposobów. Dokonując operacji rozszerzania lub skracania otrzymujemy ułamek, który jest równy ułamkowi wyjściowemu.

Pamiętajmy jednak, że każdy ułamek można rozszerzyć, jednak nie każdy ułamek można skrócić. Ułamki, których nie da się już skrócić nazywamy ułamkami nieskracalnymi.

 • Rozszerzanie ułamków - mnożymy licznik i mianownik przez tą sama liczbę różną od zera; ułamek otrzymamy w ten sposób jest równy ułamkowi wyjściowemu.

  Przykład:

  • Rozszerzmy ułamek $$3/5$$ przez 3, czyli licznik i mianownik mnożymy przez 3:

   $$3/5=9/{15}={27}/{45}=...$$
    
 • Skracanie ułamków - dzielimy licznik i mianownik przez tą samą liczbę różną od zera; ułamek otrzymany w ten sposób jest równy ułamkowi wyjściowemu.

  Przykład:

  • Skróćmy ułamek $$8/{16}$$ przez 2, czyli licznik i mianownik dzielimy przez 2:

   $$8/{16}=4/8=2/4=1/2$$ 
 
Odejmowanie ułamków zwykłych
 1. Odejmowanie ułamków o jednakowych mianownikach – odejmujemy liczniki, a mianownik pozostawiamy bez zmian.

  Przykład:

  • $$5/6-2/6= 3/6= {3÷3}/{6÷3}=1/2$$

    Uwaga

  Gdy w wyniku odejmowania ułamków otrzymamy ułamek niewłaściwy, warto wyłączyć z niego całości.
  Często ułamek otrzymany w wyniku można skrócić, czyli podzielić licznik i mianownik przez tę samą liczbę.

 2. Odejmowanie ułamków o różnych mianownikach – najpierw sprowadzamy je do wspólnego mianownika (czyli tak je rozszerzamy lub skracamy, aby otrzymać w mianowniku taką samą liczbę), następnie wykonujemy odejmowanie.

  Przykład:

  • $$3/{10}- 1/5=3/{10}- {1•2}/{5•2}=3/{10}- 2/{10}=1/{10}$$
    
 3. Odejmowanie liczb mieszanych, których składniki ułamkowe mają takie same mianowniki.

  • I sposób – zamieniamy liczby mieszane na ułamki niewłaściwe, a następnie wykonujemy odejmowanie ułamków o jednakowych mianownikach.

   Przykład:

   $$2 1/3- 1 1/3= {2•3+1}/3-{1•3+1}/3=7/3-4/3=3/3=1$$
  • II sposób – oddzielnie odejmujemy składniki całkowite i oddzielnie składniki ułamkowe, które mają identyczne mianowniki.

   Przykład:

   $$2 1/3- 1 1/3= 2 + 1/3- 1 - 1/3= 2 – 1 + 1/3- 1/3= 1 + 0 = 1$$
    
 4. Odejmowanie liczb mieszanych, których składniki ułamkowe mają różne mianowniki.

  • I sposób – zamieniamy liczby mieszane na ułamki niewłaściwe, następnie sprowadzamy je do wspólnego mianowniku, a potem wykonujemy odejmowanie.

   Przykład:

   $$2 1/3- 1 1/2= {2•3+1}/3-{1•2+1}/2=7/3-3/2={7•2}/{3•2}-{3•3}/{2•3}={14}/6-9/6=5/6$$
  • II sposób – oddzielnie odejmujemy składniki całkowite i oddzielnie składniki ułamkowe, które musimy najpierw sprowadzić do wspólnego mianownika.

   Przykład:

   $$2 1/2- 1 1/3= 2 + 1/2- 1 - 1/3= 2 - 1 + 1/2-1/3= 1 +{1•3}/{2•3}-{1•2}/{3•2}= 1 + 3/6- 2/6= 1 + 1/6= 1 1/6$$
 
Zobacz także
Udostępnij zadanie