Matematyka

Oblicz. Możesz skorzystać z tablicy sześcianów w zeszycie ćwiczeń. 4.67 gwiazdek na podstawie 6 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 2 Klasa
  3. Matematyka

Oblicz. Możesz skorzystać z tablicy sześcianów w zeszycie ćwiczeń.

19
 Zadanie
20
 Zadanie
21
 Zadanie

22
 Zadanie

Rozwiązując zadanie zerknijmy do tabeli sześcianów. 
Liczbę, która znajduje się pod pierwiastkiem należy odszukać w kolumnie n³, a następnie odczytać jakiej liczbie w kolumnie n ona odpowiada. 


W liczbie 0,000125 jest 6 cyfr po przecinku. 

Aby liczbę 0,000125 zapisać jako iloczyn trzech takich samych liczb, każda z nich musi mieć tyle samo liczb po przecinku i łącznie liczb po przecinku musi być tyle, ile cyfr jest po przecinku w liczbie 0,000125. 

Zatem 0,000125=0,05∙0,05∙0,05, bo 125=5∙5∙5 i musi być 6 cyfr po przecinku, czyli każda ma po 2 cyfry. 


`a) \ root{3}{1728}=12 \ \ "bo" \ \ 12^3=1728` 

`b) \ root{3}{5832}=18 \ \ "bo" \ \ 18^=5832`

`c) root{3}{2744}=14 \ \ "więc" \ \ root{3}{2,744}=1,4 \ \ "bo" \ \ 1,4^3=2,744`

`d) \ root{3}{4913}=17 \ \ "więc" \ \ root{3}{4,913}=1,7 \ \ "bo" \ \ 1,7^3=4,913`

DYSKUSJA
Informacje
Matematyka 2001
Autorzy: Dubiecka-Kruk Barbara, Dubiecka Anna, Bazyluk Anna
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Kwadrat

Kwadrat to prostokąt, który ma wszystkie boki jednakowej długości.

Przekątne kwadratu są prostopadłe, mają równą długość i wspólny środek. Przekątne tworzą z bokami kwadratu kąt 45°.

Długość jednego boku jest wymiarem kwadratu.

kwadrat
Zamiana ułamka dziesiętnego na zwykły

Licznikiem ułamka zwykłego jest liczba naturalna jaką utworzyłyby cyfry ułamka dziesiętnego, gdyby nie było przecinka, mianownikiem jest liczba zbudowana z cyfry 1 i tylu zer, ile cyfr po przecinku zawiera ułamek dziesiętny.

Przykłady:

  • $$0,25 = {25}/{100}$$ ← licznikiem ułamka zwykłego jest liczba 25 (ponieważ taką liczbę tworzą cyfry ułamka dziesiętnego bez przecinka), mianownikiem ułamka zwykłego jest liczba zbudowana z 1 oraz z dwóch zer, czyli liczba 100, ponieważ dwie cyfry stoją po przecinku,

  • $$4,305={4305}/{1000}$$ ← licznikiem ułamka zwykłego jest liczba 4305 (ponieważ taką liczbę tworzą cyfry ułamka dziesiętnego bez przecinka), mianownikiem ułamka zwykłego jest liczba zbudowana z 1 oraz z trzech zer, czyli liczba 1000, ponieważ trzy cyfry stoją po przecinku.

Zobacz także
Udostępnij zadanie