Matematyka

Autorzy:Dubiecka-Kruk Barbara, Dubiecka Anna, Bazyluk Anna

Wydawnictwo:WSiP

Rok wydania:2014

Wzór na pole trapezu można zapisać na kilka sposobów, np.: 4.75 gwiazdek na podstawie 8 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 2 Klasa
  3. Matematyka

Wzór na pole trapezu można zapisać na kilka sposobów, np.:

6
 Zadanie

7
 Zadanie
8
 Zadanie

a=3 cm
b=7cm
h=4cm

Obliczamy pole trapezu wykorzystując pierwszy wzór. 

`P=(a+b)/2*h` 
`P=(3cm+7cm)/2*4cm` 
`P=(10cm)/2*4cm` 
`P=5cm*4cm` 

`P=20cm^2` 


Obliczamy pole trapezu wykorzystując drugi wzór.
`P=1/2(a+b)*h` 
`P=1/2(3cm+7cm)*4cm` 
`P=1/2*10cm*4cm`  
`P=20cm^2`   


Obliczamy pole trapezu wykorzystując trzeci wzór. 
`P=(a+b)*h/2` 
`P=(3cm+7cm)*(4cm)/2` 
`P=10cm*2cm` 
`P=20cm^2` 

 

---> W przypadku pierwszego wzoru sumę długości podstaw dzielimy przez 2, a następnie mnożymy razy długość wysokości.

W przypadku drugim sumę długości podstaw mnożymy razy ½, a następnie mnożymy razy długość wysokości.

W przypadku trzecim sumę długości podstaw mnożymy przez długość wysokości podzieloną przez 2.