Matematyka

Aby obliczyć pole trójkąta, stosuje się odpowiedni wzór. 4.0 gwiazdek na podstawie 5 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 2 Klasa
  3. Matematyka

Aby obliczyć pole trójkąta, stosuje się odpowiedni wzór.

Wzór na wzory
 Zadanie

`->`

`"Litera a oznacza długość podstawy trójkąta."`

`->`

`"Litera h oznacza długość wysokości trójkąta opuszczonej na podstawę długości a."`

`->`

`"W"\ ul("I")\ "wzorze obliczamy najpierw połowę długości podstawy," `
`"a nastepnie mnożymy otrzymany wynik razy długość wysokości."`  

`"W"\ ul("II")\ "wzorze obliczamy najpierw iloczyn długości podstawy i wysokości,"`
`"a następnie otrzymany wynik dzielimy przez"\ 2", czyli obliczamy połowę z iloczynu długości podstawy i wysokości."`

`->`

`"Przekształcenie jakie trzeba zrobić, aby ze wzoru I dojść do wzoru III to:"`
`"P"=1/2"ah" \ \ \ \ \ \ \ \ \ |*2` 
`2"P"="ah"`  

`"Należy więc obie strony równania (z I wzoru) pomnożyć razy"\ 2". Otrzymamy wtedy wzór III."`  


`->`

`"Przekształcenie wzoru III we wzór IV:"`
`2"P"="ah" \ \ \ \ \ \ \ |:"a"` 
`(2"P")/"a"="h"` 
`"Obie strony równania (z III wzoru) podzielono przez a."`


`"Przekształcenie wzoru IV we wzór V:"`
`"h"=(2"P")/"a" \ \ \ \ \ \ \ \ \ |*"a"` 
`"ha"=2"P" \ \ \ \ \ \ \ |:"h"` 

`"a"=(2"P")/"h"` 
`"Obie strony równania (ze wzoru IV) najpierw mnozymy razy a, a następnie dzielimy przez h."`  

DYSKUSJA
Informacje
Matematyka 2001
Autorzy: Dubiecka-Kruk Barbara, Dubiecka Anna, Bazyluk Anna
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Prostopadłościan

Prostopadłościan to figura przestrzenna, której kształt przypomina pudełko lub akwarium.

Prostopadłościan

  • Każda ściana prostopadłościanu jest prostokątem.
  • Każdy prostopadłościan ma 6 ścian - 4 ściany boczne i 2 podstawy, 8 wierzchołków i 12 krawędzi.
  • Dwie ściany mające wspólną krawędź nazywamy prostopadłymi.
  • Dwie ściany, które nie mają wspólnej krawędzi, nazywamy równoległymi.
  • Każda ściana jest prostopadła do czterech ścian oraz równoległa do jednej ściany.

Z każdego wierzchołka wychodzą trzy krawędzie – jedną nazywamy długością, drugą – szerokością, trzecią – wysokością prostopadłościanu i oznaczamy je odpowiednio literami a, b, c. Długości tych krawędzi nazywamy wymiarami prostopadłościanu.

Prostopadłościan - długości

a – długość prostopadłościanu, b – szerokość prostopadłościanu, c - wysokość prostopadłościanu.

Prostopadłościan, którego wszystkie ściany są kwadratami nazywamy sześcianem.Wszystkie krawędzie sześcianu mają jednakową długość.

kwadrat
Prostokąt

Prostokąt to czworokąt, którego wszystkie kąty wewnętrzne są kątami prostymi.

Sąsiednimi bokami nazywamy te boki, które mają wspólny wierzchołek. W prostokącie każde dwa sąsiednie boki są prostopadłe.

Przeciwległymi bokami nazywamy te boki, które nie mają punktów wspólnych. W prostokącie przeciwległe boki są równoległe oraz mają równą długość.

Odcinki, które łączą dwa przeciwległe wierzchołki (czyli wierzchołki nie należące do jednego boku) nazywamy przekątnymi. Przekątne prostokąta mają równe długości oraz przecinają się w punkcie, który jest środkiem każdej przekątnej, to znaczy punkt ten dzieli przekątne na połowy.

Wymiarami prostokąta nazywamy długości dwóch sąsiednich boków. Jeden bok nazywamy długością, a drugi szerokością prostokąta.
 

prostokat
Zobacz także
Udostępnij zadanie