Matematyka

Określ obwód wielokąta, którego każdy bok ma długość 5, 4.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 1 Klasa
  3. Matematyka

Określ obwód wielokąta, którego każdy bok ma długość 5,

1
 Zadanie
2
 Zadanie
3
 Zadanie

4
 Zadanie

a)
-Wielokąt jest trójkątem, czyli ma trzy boki. Każdy bok ma długość 5. 

Obwód wynosi więc:
`Obw.=3*5=15` 


-Wielokąt jest rombem, czyli ma cztery boki. Każdy bok ma długość 5. 

Obwód wynosi więc:
`Obw.=4*5=20` 


-Wielokąt jest pięciokątem, czyli ma pięć boków. Każdy bok ma długość 5. 

Obwód wynosi więc:
`Obw.=5*5=25` 


-Wielokąt ma n boków. Każdy bok ma długość 5. 

Obwód wynosi więc:
`Obw.=n*5=5n` 


Zauważmy, że obwód to liczba boków razy długość boku. 

 

b)
-Obwód kwadratu wynosi 4. Kwadrat ma cztery boki. Aby obliczyć długość boku kwadratu należy obwód podzielić przez ilość boków, więc jeden bok ma długość: 4:4=1. 

Obliczamy pole kwadratu:
`P=1^2=1` 


-Obwód kwadratu wynosi 8. Kwadrat ma cztery boki, więc jeden bok ma długość: 8:4=2. 

Obliczamy pole kwadratu:
`P=2^2=4` 


-Obwód kwadratu wynosi 100. Kwadrat ma cztery boki, więc jeden bok ma długość: 100:4=25. 

Obliczamy pole kwadratu:
`P=25^2=625` 


-Obwód kwadratu wynosi n. Kwadrat ma cztery boki, więc jeden bok ma długość: n:4. 

Obliczamy pole kwadratu:
`P=(n/4)^2=n^2/16`  

DYSKUSJA
Informacje
Matematyka z plusem 1
Autorzy: Jacek Lech, Marek Pisarski , Marcin Braun
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Pole powierzchni prostopadłościanu

Pole powierzchni prostopadłościanu to suma pól wszystkich jego ścian.

$$P_p$$ -> pole powierzchni

Pole powierzchni prostopadłościanu
 

Każdy prostopadłościan ma 3 pary takich samych ścian.

Pole powierzchni oblicza się z poniższego wzoru, gdzie $$P_1$$, $$P_2$$ i $$P_3$$ to pola ścian prostopadłościanu.

$$P_p=2•P_1+2•P_2+2•P_3$$

Wzór na pole powierzchni prostopadłościanu możemy zapisać w następującej postaci:
$$P_p = 2•a•b + 2•b•c + 2•a•c$$ (a,b,c - wymiary prostopadłościanu)
 

  Zapamiętaj

Sześcian ma sześć jednakowych ścian, więc pole jego powierzchni oblicza się ze wzoru: $$P_p=6•P$$, gdzie P oznacza pole jednej ściany tego sześcianu. Natomiast wzór na pole powierzchni sześcianu możemy zapisać w następującej postaci: $$P_p = 6•a•a = 6•a^2$$ (a - bok sześcianu).

Prostopadłościan

Prostopadłościan to figura przestrzenna, której kształt przypomina pudełko lub akwarium.

Prostopadłościan

  • Każda ściana prostopadłościanu jest prostokątem.
  • Każdy prostopadłościan ma 6 ścian - 4 ściany boczne i 2 podstawy, 8 wierzchołków i 12 krawędzi.
  • Dwie ściany mające wspólną krawędź nazywamy prostopadłymi.
  • Dwie ściany, które nie mają wspólnej krawędzi, nazywamy równoległymi.
  • Każda ściana jest prostopadła do czterech ścian oraz równoległa do jednej ściany.

Z każdego wierzchołka wychodzą trzy krawędzie – jedną nazywamy długością, drugą – szerokością, trzecią – wysokością prostopadłościanu i oznaczamy je odpowiednio literami a, b, c. Długości tych krawędzi nazywamy wymiarami prostopadłościanu.

Prostopadłościan - długości

a – długość prostopadłościanu, b – szerokość prostopadłościanu, c - wysokość prostopadłościanu.

Prostopadłościan, którego wszystkie ściany są kwadratami nazywamy sześcianem.Wszystkie krawędzie sześcianu mają jednakową długość.

kwadrat
Zobacz także
Udostępnij zadanie