Matematyka

Wskaż zdanie prawdziwe. 4.71 gwiazdek na podstawie 7 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 1 Klasa
 3. Matematyka

A. -fałszywe. 
Nie wszystkie trójkąty równoboczne są przystające. Trójkąty są przystające, jeżeli mają odpowiednie boki tej samej długości. Jeśli jeden trójkąt ma boki długości 5 a drugi długości 8, to nie są one przystające. 

B.-fałszywe. 
Nie wszystkie trójkąty równoramienne o podstawach równej długości są przystające. Trójkąty są przystające, jeżeli mają odpowiednie boki tej samej długości. Jeśli jeden trójkąt ma ramiona długości 6 a drugi długości 15, to nie są one przystające. 

C.-fałszywe.
Trójkąt równoboczny może mieć taki sam obwód (trzy boki długości 6, czyli obwód wynosi 18) jak trójkąt równoramienny (ramiona długości 5 i podstawa długości 8), a trójkąty te nie są przystające bo nie mają odpowiednich boków równej długości. 

D.-prawdziwe

Odpowiedź:

Poprawna odpowiedź to: D. 

DYSKUSJA
Informacje
Matematyka z plusem 1
Autorzy: Jacek Lech, Marek Pisarski , Marcin Braun
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Kolejność wykonywania działań

Przy rozwiązywaniu bardziej skomplikowanego działania, najważniejsze jest zachowanie kolejności wykonywania działań.

Kolejność wykonywania działań:

 1. Wykonywanie działań w nawiasach;

 2. Potęgowanie i pierwiastkowanie;

 3. Mnożenie i dzielenie (jeżeli w działaniu występuje dzielenie lub zarówno mnożenie, jak i dzielenie, to działania wykonujemy w kolejności w jakiej są zapisane od lewej do prawej strony).
  Przykład: $$16÷2•5=8•5=40$$;

 4. Dodawanie i odejmowanie (jeżeli w działaniu występuje odejmowanie lub zarówno dodawanie, jak i odejmowanie, to działania wykonujemy w kolejności w jakiej są zapisane od lewej strony do prawej).
  Przykład: $$24 - 6 +2 = 18 + 2 = 20$$.

Przykład:

$$(45-9•3)-4=(45-27)-4=18-4=14 $$
 
Wzajemne położenie odcinków

Dwa odcinki mogą być względem siebie prostopadłe lub równoległe.

 1. Odcinki prostopadłe – odcinki zawarte w prostych prostopadłych – symboliczny zapis $$AB⊥CD$$.

  odcinkiprostopadle
   
 2. Odcinki równoległe – odcinki zawarte w prostych równoległych – symboliczny zapis $$AB∥CD$$.

  odicnkirownolegle
 
Zobacz także
Udostępnij zadanie