Matematyka

Punkty A=(3,4) i B=(3,10) są wierzchołkami trójkąta ABC, 5.0 gwiazdek na podstawie 7 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 1 Klasa
 3. Matematyka

Punkty A=(3,4) i B=(3,10) są wierzchołkami trójkąta ABC,

10
 Zadanie

11
 Zadanie

12
 Zadanie
13
 Zadanie
14
 Zadanie
15
 Zadanie
1
 Zadanie

a) Wiemy, że trójkąta ABC ma pole równe 15. Podstawa to odcinek AB, którego długość wynosi 6. Obliczamy zatem długość wysokości trójkąta. 
`15=1/2*6*h` 
`15=3*h \ \ \ \ \ |:3` 
`h=5` 

Długość wysokości to 5. 

Wiemy, że trójkąt jest równoramienny. Oznacza to, że wysokość dzieli podstawę na dwa równe odcinki. Umieszczamy więc tak punkt C, aby opuszczona z niego wysokość miała długość 5 i dzieliła podstawę na dwa równe odcinki. 

Możliwe są dwa przypadki rozmieszczenia punktu C.

 

Punkt C może leżeć na prawo lub na lewo od odcinka AB. 

W 1. przypadku punkt C ma współrzędne: C=(8,7)

W 2. przypadku punkt C ma współrzędne: C=(-2,7)
b) Wiemy, że trójkąta ABC ma pole równe 15. Podstawa to odcinek AB, którego długość wynosi 6. Obliczamy zatem długość wysokości trójkąta. 
`15=1/2*6*h` 
`15=3*h \ \ \ \ \ |:3` 
`h=5` 

Długość wysokości to 5. 

Wiemy, że trójkąt jest prostokątny. Oznacza to, że jedna z przyprostokątnych to podstawa trójkąta a druga przyprostokątna to jego wysokość. Umieszczamy więc tak punkt C, aby utworzyć trójkąt prostokątny o przyprostokątnych długości 6 i 5. 

Możliwe są cztery przypadki rozmieszczenia punktu C.

Punkt C może leżeć na prawo oraz na lewo od punktu B lub na prawo oraz na lewo od punktu A. 

W 1. przypadku punkt C ma współrzędne: C=(8,10)

W 2. przypadku punkt C ma współrzędne: C=(-2,10)

W 3. przypadku punkt C ma współrzędne: C=(8,4)

W 4. przypadku punkt C ma współrzędne: C=(-2,4)

 


c) Wiemy, że trójkąta ABC ma pole równe 15. Podstawa to odcinek AB, którego długość wynosi 6. Obliczamy zatem długość wysokości trójkąta. 
`15=1/2*6*h` 
`15=3*h \ \ \ \ \ |:3` 
`h=5` 

Długość wysokości to 5. 

Druga współrzędna punktu C ma być równa -3. Oznacza to, że powstanie trójkąt rozwartokątny. W trójkącie rozwartokątnym wysokość poprowadzona z punktu C pada na przedłużenie podstawy AB. Rysujemy więc tak punkt C, aby wysokość opuszczona z tego punktu miała długość 5 i opadała na przedłużenie podstawy AB. 

Możliwe są dwa przypadki rozmieszczenia punktu C. 

Punkt C może leżeć na prawo lub na lewo od odcinka AB. 

W 1. przypadku punkt C ma współrzędne: C=(8,-3)

W 2. przypadku punkt C ma współrzędne: C=(-2,-3)

DYSKUSJA
Informacje
Matematyka z plusem 1
Autorzy: Jacek Lech, Marek Pisarski , Marcin Braun
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Skala i plan

Przy wykonywaniu rysunków niektórych przedmiotów lub sporządzaniu map, planów musimy zmniejszyć rzeczywiste wymiary przedmiotów, aby rysunki zmieściły się na kartce. Są też rzeczy niewidoczne dla oka, które obserwujemy za pomocą mikroskopu, wówczas rysunki przedstawiamy w powiększeniu.
W tym celu stosujemy pewną skalę. Skala określa, ile razy dany obiekt został pomniejszony lub powiększony. Rozróżniamy zatem skale zmniejszające i zwiększające.

Skala 1:2 („jeden do dwóch”) oznacza, że przedstawiony obiekt jest dwa razy mniejszy od rzeczywistego, czyli jego wymiary są dwa razy mniejsze od rzeczywistych.

Skala 2:1 („dwa do jednego”) oznacza, że przedstawiony obiekt jest dwa razy większy od rzeczywistego, czyli jego wymiary są dwa razy większe od rzeczywistych.

Skala 1:1 oznacza, że przedstawiony obiekt jest taki sam jak rzeczywisty.

Przykład:

skala
 

Prostokąt środkowy jest wykonany w skali 1:1. Mówimy, że jest naturalnej wielkości. Prostokąt po lewej stronie został narysowany w skali 1:2, czyli jego wszystkie wymiary zostały zmniejszone dwa razy. Prostokąt po prawej stronie został narysowany w skali 2:1, czyli jego wszystkie wymiary zostały zwiększone dwa razy.

 

Przykłady na odczytywanie skali:

 • skala 1:50 oznacza zmniejszenie 50 razy
 • skala 20:1 oznacza zwiększenie 20 razy
 • skala 1:8 oznacza zmniejszenie 8 razy
 • skala 5:1 oznacza zwiększenie 5 razy
 

Plan to obraz niewielkiego obszaru, terenu, przedstawiony na płaszczyźnie w skali. Plany wykonuje się np. do przedstawienia pokoju, mieszkania, domu, rozkładu ulic w osiedlu lub mieście.

Mapa to podobnie jak plan obraz obszaru, tylko większego, przedstawiony na płaszczyźnie w skali (mapa musi uwzględniać deformację kuli ziemskiej). Mapy to rysunki terenu, kraju, kontynentu.

Skala mapy
Na mapach używa się skali pomniejszonej np. 1:1000000. Oznacza to, że 1 cm na mapie oznacza 1000000 cm w rzeczywistości (w terenie).

Przykłady na odczytywanie skali mapy
 • skala 1:500000 oznacza, że 1 cm na mapie to 500000 cm w rzeczywistości
 • skala 1:2000 oznacza, że 1 cm na mapie to 2000 cm w rzeczywistości
Ułamki dziesiętne i ich budowa
Ułamki dziesiętne to takie ułamki, których mianownikami są liczby 10, 100, 1000...

Przykłady:

 • $$1/{10}= 0,1$$
 • $$2/{100}= 0,02$$
 • $${15}/{100}= 0,15$$
 • $$3/{1000}= 0,003$$
 • $${25}/{10}= 2,5$$

Ułamki dziesiętne zapisujemy bez użycia kreski ułamkowej, natomiast stosujemy przecinek (zwany przecinkiem dziesiętnym), który oddziela część całkowitą od części ułamkowej.
 

rys1
 

Pierwsze miejsce po przecinku oznacza części dziesiąte, drugie - części setne, trzecie - części tysiączne, czwarte - części dziesięciotysięczne itd.

Przykład:

cyfry po przecinku
 

Powyższy ułamek możemy rozpisać:

$$0,781= {700}/{1000}+{80}/{1000}+1/{1000}=7/{10}+8/{100}+1/{1000}$$ -> łatwo zauważyć, że 7 to części dziesiąte, 8 części setne, a 1 to części tysięczne.

  Ciekawostka

Zapis dziesiętny liczb został opracowany w XV wieku przez perskiego matematyka Al-Kaszi, w jego dziele Miftah al-hisab (Klucz do arytmetyki). Rozpowszechnienie zawdzięczamy jednak holenderskiemu uczonemu Simonowi Stevinowi, który 1585 r. w swej pracy De Thiende (Dziesięcina) omówił istotę ułamków dziesiętnych. Notacja Stevina odbiegała od obecnie stosowanej i była dość skomplikowana, została więc szybko zmieniona. Liczby z przecinkiem błyskawicznie przyjęły się i liczbę wymierną można było wyrazić już nie tylko w postaci ułamka zwykłego. Oddzielenie przecinkiem całości od części dziesiętnych było pomysłem angielskiego matematyka. J. Nepera.

Zobacz także
Udostępnij zadanie