Matematyka

Matematyka z plusem 1 (Zbiór zadań, GWO)

Zamień na centymetry kwadratowe. 4.6 gwiazdek na podstawie 10 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 1 Klasa
 3. Matematyka

Zamień na centymetry kwadratowe.

5
 Zadanie
6
 Zadanie

7
 Zadanie

8
 Zadanie

a)
1cm=10mm
1cm∙1cm=10mm∙10mm, czyli 1cm²=100mm²

(Zamieniając z milimetrów kwadratowych na centymetry kwadratowe dzielimy przez 100, gdyż zamieniamy z mniejszej jednostki na większą.)
- 300mm²=3cm²
- 240mm²=2,4cm²
- 175 000mm²=1750cm²


1dm=10cm
1dm∙1dm=10cm∙10cm, czyli 1dm²=100cm²

(Zamieniając z decymetrów kwadratowych na centymetry kwadratowe mnożymy razy 100, gdyż zamieniamy z większej jednostki na mniejszą.)
- 0,4dm²=40cm²
- 12dm²=1200cm²
- 21,15dm²=2115cm²


1m=100cm
1m∙1m=100cm∙100cm, czyli 1m²=10 000cm²

(Zamieniając z metrów kwadratowych na centymetry kwadratowe mnożymy razy 10 000, gdyż zamieniamy z większej jednostki na mniejszą.)
- 0,012m²=120cm²
- 1,03m²=10 300cm²
- 12,5m²=125 000cm²

 

b)
1m=100cm
1m∙1m=100cm∙100cm, czyli 1m²=10 000cm²

(Zamieniając z centymetrów kwadratowych na metry kwadratowe dzielimy przez 10 000, gdyż zamieniamy z mniejszej jednostki na większą.)
- 452 000cm²=45,2m²
- 18 000cm²=1,8m²


1m=10dm
1m∙1m=10dm∙10dm, czyli 1m²=100dm²

(Zamieniając z decymetrów kwadratowych na metry kwadratowe dzielimy przez 100, gdyż zamieniamy z mniejszej jednostki na większą.)
- 7185dm²=71,85m²
- 164 000dm²=1640m²


1ha=10 000m²

(Zamieniając z hektarów na metry kwadratowe mnożymy razy 10 000, gdyż zamieniamy z większej jednostki na mniejszą.)
- 0,2ha=2000m²
- 1,05ha=10 500m²


1a=100m²

(Zamieniając z arów na metry kwadratowe mnożymy razy 100, gdyż zamieniamy z większej jednostki na mniejszą.)
- 42,5a=4250m²
- 3,25a=325m²


1km=1000m
1km∙1km=1000m∙1000m, czyli 1km²=1 000 000m²

(Zamieniając z kilometrów kwadratowych na metry kwadratowe mnożymy razy 1 000 000, gdyż zamieniamy z większej jednostki na mniejszą.)
- 1,5km²=1 500 000m²
- 0,07km²=70 000m²


c) 
1a=100m²

(Zamieniając z metrów kwadratowych na ary dzielimy przez 100, gdyż zamieniamy z mniejszej jednostki na większą.)
- 14m²=0,14a
- 2700m²=27a
- 12 730m²=127,3a


1ha=100a

(Zamieniając z hektarów na ary mnożymy razy 100, gdyż zamieniamy z większej jednostki na mniejszą.)
- 0,4ha=40a
- 1,35ha=135a
- 12,5ha=1250a

1km²=1 000 000m²
1a=100m², więc 1 000 000m²=10 000a
1km²=10 000a

(Zamieniając z kilometrów kwadratowych na ary mnożymy razy 10 000, gdyż zamieniamy z większej jednostki na mniejszą.)
-0,007km²=70a
- 1,2km²=12 000a


d)
1ha=10 000m²

(Zamieniając z metrów kwadratowych na hektary dzielimy przez 10 000, gdyż zamieniamy z mniejszej jednostki na większą.)
- 174 500m²=17,45ha
- 2 105 000m²=210,5ha


1ha=100a

(Zamieniając z arów na hektary dzielimy przez 100, gdyż zamieniamy z mniejszej jednostki na większą.)
- 30a=0,3ha
- 290a=2,9ha
- 102 000a=1020ha


1km²=10 000a
1ha=100a, więc 10 000a=100ha
1km²=100ha

(Zamieniając z kilometrów kwadratowych na hektary mnożymy razy 100, gdyż zamieniamy z większej jednostki na mniejszą.)
- 0,75km²=75ha
- 1,6km²=160ha
- 21,5km²=2150ha

DYSKUSJA
Informacje
Matematyka z plusem 1
Autorzy: Jacek Lech, Marek Pisarski , Marcin Braun
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom
Wiedza
Jednostki pola

Jednostki pola służą do określenia pola danej figury, mówią nam ile maksymalnie kwadratów jednostkowych mieści się wewnątrz danej figury.

Jednostką pola może być dowolny kwadrat, jednak najczęściej używane są poniżej przedstawione jednostki pola, które ułatwiają przekazywanie informacji o polach figur:

 • $$1 mm^2$$ (milimetr kwadratowy) → pole kwadratu o boku 1 mm jest równe $$1 mm^2$$
 • $$1 cm^2$$ (centymetr kwadratowy) → pole kwadratu o boku 1 cm jest równe 1 $$cm^2$$
 • $$1 dm^2$$ (decymetr kwadratowy) → pole kwadratu o boku 1 dm jest równe $$1 dm^2$$
 • $$1 m^2 $$(metr kwadratowy) → pole kwadratu o boku 1 m jest równe $$1 m^2$$
 • $$1 km^2$$ (kilometr kwadratowy) → pole kwadratu o boku 1 km jest równe $$1 km^2$$
 • $$1 a$$ (ar) → pole kwadratu o boku 10 m jest równe 100 $$m^2$$
 • $$1 ha$$ (hektar) → pole kwadratu o boku 100 m jest równe 10000 $$m^2$$

Zależności między jednostkami pola:

 • $$1 cm^2 = 100 mm$$; $$1 mm^2 = 0,01 cm^2$$
 • $$1 dm^2 = 100 cm^2 = 10 000 mm^2$$; $$1 cm^2 = 0,01 dm^2$$
 • $$1 m^2 = 100 dm^2 = 10 000 cm^2 = 1 000 000 mm^2$$; $$1 dm^2 = 0,01 m^2$$
 • $$1 km^2 = 1 000 000 m^2 = 10 000 a = 100 ha$$; $$1 ha = 0,01 km^2$$
 • $$1 a = 100 m^2$$; $$1 m^2 = 0,01 a$$
 • $$1 ha = 100 a = 10 000 m^2$$; $$1 a = 0,01 ha$$

Przykłady wyprowadzania powyższych zależności:

 • $$1 cm^2 = 10mm•10mm=100$$ $$mm^2$$
 • $$1 cm^2 = 0,1dm•0,1dm=0,01$$ $$dm^2$$
 • $$1 km^2 = 1000m•1000m=1000000$$ $$m^2$$
Odejmowanie ułamków dziesiętnych

Odejmowanie ułamków dziesiętnych sposobem pisemnym jest bardzo podobne do odejmowania liczb naturalnych:

 1. Ułamki podpisujemy tak, aby przecinek znajdował się pod przecinkiem ( cyfra jedności pod cyfrą jedności, cyfra dziesiątek pod cyfrą dziesiątek, cyfra setek pod cyfrą setek itd.);
 2. W miejsce brakujących cyfr po przecinku można dopisać zera;
 3. Ułamki odejmujemy tak jak liczby naturalne, czyli działania prowadzimy od kolumny prawej do lewej i wykonujemy je tak, jak gdyby nie było przecina;
 4. W uzyskanym wyniku stawiamy przecinek tak, aby znajdował się pod napisanymi już przecinkami.

Przykład:

 • $$ 3,41-1,54=? $$
  odejmowanie-ulamkow

  $$ 3,41-1,54=1,87 $$  

Zobacz także
Udostępnij zadanie