Matematyka

Matematyka z plusem 1 (Zbiór zadań, GWO)

Zamień na centymetry kwadratowe. 4.6 gwiazdek na podstawie 10 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 1 Klasa
 3. Matematyka

Zamień na centymetry kwadratowe.

5
 Zadanie
6
 Zadanie

7
 Zadanie

8
 Zadanie

a)
1cm=10mm
1cm∙1cm=10mm∙10mm, czyli 1cm²=100mm²

(Zamieniając z milimetrów kwadratowych na centymetry kwadratowe dzielimy przez 100, gdyż zamieniamy z mniejszej jednostki na większą.)
- 300mm²=3cm²
- 240mm²=2,4cm²
- 175 000mm²=1750cm²


1dm=10cm
1dm∙1dm=10cm∙10cm, czyli 1dm²=100cm²

(Zamieniając z decymetrów kwadratowych na centymetry kwadratowe mnożymy razy 100, gdyż zamieniamy z większej jednostki na mniejszą.)
- 0,4dm²=40cm²
- 12dm²=1200cm²
- 21,15dm²=2115cm²


1m=100cm
1m∙1m=100cm∙100cm, czyli 1m²=10 000cm²

(Zamieniając z metrów kwadratowych na centymetry kwadratowe mnożymy razy 10 000, gdyż zamieniamy z większej jednostki na mniejszą.)
- 0,012m²=120cm²
- 1,03m²=10 300cm²
- 12,5m²=125 000cm²

 

b)
1m=100cm
1m∙1m=100cm∙100cm, czyli 1m²=10 000cm²

(Zamieniając z centymetrów kwadratowych na metry kwadratowe dzielimy przez 10 000, gdyż zamieniamy z mniejszej jednostki na większą.)
- 452 000cm²=45,2m²
- 18 000cm²=1,8m²


1m=10dm
1m∙1m=10dm∙10dm, czyli 1m²=100dm²

(Zamieniając z decymetrów kwadratowych na metry kwadratowe dzielimy przez 100, gdyż zamieniamy z mniejszej jednostki na większą.)
- 7185dm²=71,85m²
- 164 000dm²=1640m²


1ha=10 000m²

(Zamieniając z hektarów na metry kwadratowe mnożymy razy 10 000, gdyż zamieniamy z większej jednostki na mniejszą.)
- 0,2ha=2000m²
- 1,05ha=10 500m²


1a=100m²

(Zamieniając z arów na metry kwadratowe mnożymy razy 100, gdyż zamieniamy z większej jednostki na mniejszą.)
- 42,5a=4250m²
- 3,25a=325m²


1km=1000m
1km∙1km=1000m∙1000m, czyli 1km²=1 000 000m²

(Zamieniając z kilometrów kwadratowych na metry kwadratowe mnożymy razy 1 000 000, gdyż zamieniamy z większej jednostki na mniejszą.)
- 1,5km²=1 500 000m²
- 0,07km²=70 000m²


c) 
1a=100m²

(Zamieniając z metrów kwadratowych na ary dzielimy przez 100, gdyż zamieniamy z mniejszej jednostki na większą.)
- 14m²=0,14a
- 2700m²=27a
- 12 730m²=127,3a


1ha=100a

(Zamieniając z hektarów na ary mnożymy razy 100, gdyż zamieniamy z większej jednostki na mniejszą.)
- 0,4ha=40a
- 1,35ha=135a
- 12,5ha=1250a

1km²=1 000 000m²
1a=100m², więc 1 000 000m²=10 000a
1km²=10 000a

(Zamieniając z kilometrów kwadratowych na ary mnożymy razy 10 000, gdyż zamieniamy z większej jednostki na mniejszą.)
-0,007km²=70a
- 1,2km²=12 000a


d)
1ha=10 000m²

(Zamieniając z metrów kwadratowych na hektary dzielimy przez 10 000, gdyż zamieniamy z mniejszej jednostki na większą.)
- 174 500m²=17,45ha
- 2 105 000m²=210,5ha


1ha=100a

(Zamieniając z arów na hektary dzielimy przez 100, gdyż zamieniamy z mniejszej jednostki na większą.)
- 30a=0,3ha
- 290a=2,9ha
- 102 000a=1020ha


1km²=10 000a
1ha=100a, więc 10 000a=100ha
1km²=100ha

(Zamieniając z kilometrów kwadratowych na hektary mnożymy razy 100, gdyż zamieniamy z większej jednostki na mniejszą.)
- 0,75km²=75ha
- 1,6km²=160ha
- 21,5km²=2150ha

DYSKUSJA
Informacje
Autorzy: Jacek Lech, Marek Pisarski , Marcin Braun
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom
Wiedza
Równość ułamków

Każdy ułamek można zapisać na nieskończoną ilość sposobów. Dokonując operacji rozszerzania lub skracania otrzymujemy ułamek, który jest równy ułamkowi wyjściowemu.

Pamiętajmy jednak, że każdy ułamek można rozszerzyć, jednak nie każdy ułamek można skrócić. Ułamki, których nie da się już skrócić nazywamy ułamkami nieskracalnymi.

 • Rozszerzanie ułamków - mnożymy licznik i mianownik przez tą sama liczbę różną od zera; ułamek otrzymamy w ten sposób jest równy ułamkowi wyjściowemu.

  Przykład:

  • Rozszerzmy ułamek $$3/5$$ przez 3, czyli licznik i mianownik mnożymy przez 3:

   $$3/5=9/{15}={27}/{45}=...$$
    
 • Skracanie ułamków - dzielimy licznik i mianownik przez tą samą liczbę różną od zera; ułamek otrzymany w ten sposób jest równy ułamkowi wyjściowemu.

  Przykład:

  • Skróćmy ułamek $$8/{16}$$ przez 2, czyli licznik i mianownik dzielimy przez 2:

   $$8/{16}=4/8=2/4=1/2$$ 
 
Dzielenie pisemne
 1. Zapisujemy dzielną, nad nią kreskę, a obok, po znaku dzielenia, dzielnik. W naszym przykładzie podzielimy liczbę 1834 przez 14, inaczej mówiąc zbadamy ile razy liczba 14 „mieści się” w liczbie 1834.

  dzielenie1
   
 2. Dzielimy pierwszą cyfrę dzielnej przez dzielnik. Jeśli liczba ta jest mniejsza od dzielnika, to bierzemy pierwsze dwie lub więcej cyfr dzielnej i dzielimy przez dzielnik. Inaczej mówiąc, w dzielnej wyznaczamy taką liczbę, którą można podzielić przez dzielnik. Wynik dzielenia zapisujemy nad kreską, a resztę z dzielenia zapisujemy pod spodem (pod dzielną).

  W naszym przykładzie w dzielnej bierzemy liczbę 18 i dzielimy ją przez 14, czyli sprawdzamy ile razy 14 zmieści się w 18. Liczba 14 zmieści się w 18 jeden raz, jedynkę piszemy nad kreską (nad ostatnią cyfrą liczby 18, czyli nad 8). Następnie wykonujemy mnożenie 1•14=14 i wynik 14 wpisujemy pod liczbą 18, oddzielamy kreską i wykonujemy odejmowanie 18-14=4 i wynik 4 zapisujemy pod kreską.
  Opisane postępowanie możemy zapisać następująco: 18÷14=1 reszty 4.

  dzielenie2
   
 3. Do wyniku odejmowania opisanego w punkcie 2, czyli do otrzymanej reszty z dzielenia dopisujemy kolejną cyfrę dzielnej i wykonujemy dzielenie przez dzielnik. Tak jak poprzednio wynik zapisujemy nad kreską, a pod spodem resztę z tego dzielenia.
  W naszym przykładzie wygląda to następująco: do 4 dopisujemy cyfrę 3 (czyli kolejną cyfrę, która znajduje się za liczbą 18) i otrzymujemy liczbę 43, którą dzielimy przez dzielnik 14. Inaczej mówiąc sprawdzamy ile razy 14 zmieści się w 43. Liczba 14 zmieści się w 43 trzy razy, czyli 3 piszemy nad kreską (za 1), a następnie wykonujemy mnożenie 3•14=42i wynik 42 zapisujemy pod liczbą 43, oddzielamy kreską i wykonujemy odejmowanie 43-42=1 i wynik 1 zapisujemy pod kreską.
  Opisane postępowanie możemy zapisać: 43÷14=3 reszty 1.

  dzielenie2
   
 4. Analogicznie jak poprzednio do otrzymanej reszty dopisujemy kolejną cyfrę dzielnej i wykonujemy dzielenie przez dzielnik.
  W naszym przykładzie:
  do 1 dopisujemy ostatnią cyfrę dzielnej, czyli 4. Otrzymujemy liczbę 14, którą dzielimy przez dzielnik 14, w wyniku otrzymujemy 1 i wpisujemy ją nad kreską (po3). Następnie wykonujemy mnożenie 1•14=14 w wynik 14 zapisujemy pod 14, oddzielamy kreską i wykonujemy odejmowanie 14-14=0.
  Opisane postępowanie możemy zapisać 14÷14=1, czyli otrzymaliśmy dzielenie bez reszty, co kończy nasze dzielenie.

  dzielenie3
   
 5. Wynik dzielenia liczby 1834 przez 14 znajduje się nad kreską, czyli otrzymujemy ostatecznie iloraz 1834÷14=131.

Zobacz także
Udostępnij zadanie