Matematyka

Matematyka z plusem 1 (Zbiór zadań, GWO)

Sprawdź, czy kwadraty o danych bokach mają podane pole powierzchni. 4.6 gwiazdek na podstawie 5 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 1 Klasa
 3. Matematyka

Sprawdź, czy kwadraty o danych bokach mają podane pole powierzchni.

3
 Zadanie
4
 Zadanie

1
 Zadanie

2
 Zadanie
3
 Zadanie
4
 Zadanie

1 m= 10dm
1 m= 100 cm
1 cm=10 mm
1 a= 100m²
1 ha= 10 000m²a) Boki kwadratu mają długość: 1000 mm, 100 cm, 10 dm, 1 m

Sprawdzamy, czy kwadrat o podanych bokach ma pole równe 1m². 

Wszystkie boki kwadratu należy przedstawić w metrach. 
1000 mm= 100 cm= 1 m
100 cm= 1m
10 dm= 1m

Wszystkie boki kwadratu mają długość 1 m, zatem jego pole to:
1 m ∙ 1 m= 1 m²

 

b) Boki kwadratu mają długość: 10 000 mm, 1000 cm, 100 dm, 10 m

Sprawdzamy, czy kwadrat o podanych bokach ma pole równe 1a. 

Wszystkie boki kwadratu należy przedstawić w metrach. 
10 000 mm= 1000 cm= 10 m
1000 cm= 10 m
100 dm= 10 m

Wszystkie boki kwadratu mają długość 10 m, zatem jego pole to:
10 m ∙10 m= 100 m² =1 a

 

c) Boki kwadratu mają długość: 100 000 mm, 10 000 cm, 1000 dm, 100 m

Sprawdzamy, czy kwadrat o podanych bokach ma pole równe 1ha. 

Wszystkie boki kwadratu należy przedstawić w metrach. 
100 000 mm= 10 000 cm= 100 m
10 000 cm= 100 m
1000 dm= 100 m

Wszystkie boki kwadratu mają długość 100 m, zatem jego pole to:
100 m ∙100 m= 10 000 m² =1 ha

Odpowiedź:

W każdym przykładzie kwadraty o podanych bokach mają dane pole powierzchni. 

DYSKUSJA
Informacje
Autorzy: Jacek Lech, Marek Pisarski , Marcin Braun
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom
Wiedza
Równość ułamków

Każdy ułamek można zapisać na nieskończoną ilość sposobów. Dokonując operacji rozszerzania lub skracania otrzymujemy ułamek, który jest równy ułamkowi wyjściowemu.

Pamiętajmy jednak, że każdy ułamek można rozszerzyć, jednak nie każdy ułamek można skrócić. Ułamki, których nie da się już skrócić nazywamy ułamkami nieskracalnymi.

 • Rozszerzanie ułamków - mnożymy licznik i mianownik przez tą sama liczbę różną od zera; ułamek otrzymamy w ten sposób jest równy ułamkowi wyjściowemu.

  Przykład:

  • Rozszerzmy ułamek $$3/5$$ przez 3, czyli licznik i mianownik mnożymy przez 3:

   $$3/5=9/{15}={27}/{45}=...$$
    
 • Skracanie ułamków - dzielimy licznik i mianownik przez tą samą liczbę różną od zera; ułamek otrzymany w ten sposób jest równy ułamkowi wyjściowemu.

  Przykład:

  • Skróćmy ułamek $$8/{16}$$ przez 2, czyli licznik i mianownik dzielimy przez 2:

   $$8/{16}=4/8=2/4=1/2$$ 
 
Prostokąt

Prostokąt to czworokąt, którego wszystkie kąty wewnętrzne są kątami prostymi.

Sąsiednimi bokami nazywamy te boki, które mają wspólny wierzchołek. W prostokącie każde dwa sąsiednie boki są prostopadłe.

Przeciwległymi bokami nazywamy te boki, które nie mają punktów wspólnych. W prostokącie przeciwległe boki są równoległe oraz mają równą długość.

Odcinki, które łączą dwa przeciwległe wierzchołki (czyli wierzchołki nie należące do jednego boku) nazywamy przekątnymi. Przekątne prostokąta mają równe długości oraz przecinają się w punkcie, który jest środkiem każdej przekątnej, to znaczy punkt ten dzieli przekątne na połowy.

Wymiarami prostokąta nazywamy długości dwóch sąsiednich boków. Jeden bok nazywamy długością, a drugi szerokością prostokąta.
 

prostokat
Zobacz także
Udostępnij zadanie