Matematyka

Matematyka z plusem 1 (Zbiór zadań, GWO)

Sprawdź, czy na rysunku przedstawiono parę trójkątów przystających. 4.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 1 Klasa
 3. Matematyka

Sprawdź, czy na rysunku przedstawiono parę trójkątów przystających.

7
 Zadanie

8
 Zadanie
9
 Zadanie
10
 Zadanie

Trójkąty są przystające jeśli:
1) Odpowiednie boki są równej długości.
2) Odpowiednie dwa boki trójkątów są równe i kąt między nimi.
3) Odpowiedni bok i dwa kąty do niego przyległe są równej miary.


a) Podano dwa kąty trójkątów i długość jednego boku, lecz nie przyległego do tych kątów. Zatem trójkąty te nie są przystające. 

b) W pierwszym trójkącie podano dwa kąty i długość boku przyległego do tych kątów. W drugim trójkącie podano dwa kąty i długość boku, lecz nie przyległego do tych kątów. 
    Zatem trójkąty te nie są przystające. 

c) Podano dwa kąty trójkątów i długość boku przyległego do tych kątów. Kąty te są równej miary. Długości boków również są takie same, zatem trójkąty te  przystające. 

d) Podano dwa boki trójkątów i miarę kąta zawartego pomiędzy nimi. Kąty te są równej miary. Długości boków są odpowiednio równe, zatem trójkąty te  przystające. 

DYSKUSJA
user avatar
Sebastian

21 listopada 2017
Dziękuję :)
Informacje
Autorzy: Jacek Lech, Marek Pisarski , Marcin Braun
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile

Nauczyciel

Wiedza
Pole powierzchni prostopadłościanu

Pole powierzchni prostopadłościanu to suma pól wszystkich jego ścian.

$$P_p$$ -> pole powierzchni

Pole powierzchni prostopadłościanu
 

Każdy prostopadłościan ma 3 pary takich samych ścian.

Pole powierzchni oblicza się z poniższego wzoru, gdzie $$P_1$$, $$P_2$$ i $$P_3$$ to pola ścian prostopadłościanu.

$$P_p=2•P_1+2•P_2+2•P_3$$

Wzór na pole powierzchni prostopadłościanu możemy zapisać w następującej postaci:
$$P_p = 2•a•b + 2•b•c + 2•a•c$$ (a,b,c - wymiary prostopadłościanu)
 

  Zapamiętaj

Sześcian ma sześć jednakowych ścian, więc pole jego powierzchni oblicza się ze wzoru: $$P_p=6•P$$, gdzie P oznacza pole jednej ściany tego sześcianu. Natomiast wzór na pole powierzchni sześcianu możemy zapisać w następującej postaci: $$P_p = 6•a•a = 6•a^2$$ (a - bok sześcianu).

Wzajemne położenie prostych

Dwie proste mogą się przecinać w punkcie, mogą być do siebie prostopadłe lub równoległe.

 1. Proste przecinające się w punkcie P – proste mające jeden punkt wspólny.

  prosteprzecinajace
   
 2. Proste prostopadłe – to proste przecinające się pod kątem prostym.

  Jeśli proste a i b są prostopadłe (inaczej mówiąc prosta a jest prostopadła do prostej b), zapisujemy to symbolicznie w następujący sposób: $$a⊥b$$. Dwie proste prostopadłe tworzą cztery kąty proste

  prostekatprosty
   
 3. Proste równoległe – to proste nie mające punktów wspólnych lub pokrywające się.

  Jeżeli proste a i b są równoległe (inaczej mówiąc prosta a jest równoległa do prostej b), to zapisujemy to symbolicznie w następujący sposób: $$a∥b$$.
   

  proste-rownlegle
Zobacz także
Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom