Matematyka

Autorzy:Jacek Lech, Marek Pisarski , Marcin Braun

Wydawnictwo:GWO

Rok wydania:2015

Na każdym z poniższych rysunków proste k i l są równoległe. 4.8 gwiazdek na podstawie 5 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 1 Klasa
  3. Matematyka

Na każdym z poniższych rysunków proste k i l są równoległe.

12
 Zadanie
13
 Zadanie

14
 Zadanie

15
 Zadanie

Kąt α oraz kąt o mierze 57° są kątami naprzemianległymi, więc miara kąta α jest równa 57°.
α=57°

Kąt ß oraz kąt o mierze 48° są kątami odpowiadającymi, więc miara kąta ß jest równa 48°.
ß=48°

Kąt γ oraz kąt o mierze 152° są kątami naprzemianległymi, więc miara kąta γ jest równa 152°.
γ=152°

Można utworzyć kąt δ odpowiadający podanemu na rysunku, który będzie jednocześnie przyległy do kąta o mierze 143°. Czyli kąt δ i kąt o mierze 143° są przyległe.
Obliczamy miarę kąta δ.
δ+143°=180°       |-143°
δ=37°


Kąty α oraz x są kątami naprzemianległymi, więc mają równe miary. 
Kąt x oraz kąt o mierze 162° są kątami przyległymi. Suma ich miar wynosi 180°.
Obliczamy miarę kąta x. 
162°+x=180°      |-162°
x=18°
Kąt x ma taką samą miarę jak kąt α, więc miara kąta α to 18°.
α=18°

Kąto mierze 45° oraz x są kątami odpowiadającymi, więc mają równe miary, zatem miara kąta x to 45°. 
Kąt x oraz kąt ß są kątami przyległymi. Suma ich miar wynosi 180°.
Obliczamy miarę kąta ß. 
45°+ß=180°      |-45°
ß=135°

Kąt γ oraz kąt o mierze 78° są kątami naprzemianległymi, więc mają równe miary, zatem miara kąta γ wynosi 78°.
γ=78°

Kąt δ oraz kąt o mierze 169° są kątami naprzemianległymi, więc mają równe miary, zatem miara kąta δ wynosi 169°.
δ=169°