Matematyka

Klasa Ia liczy 30 osób 4.4 gwiazdek na podstawie 10 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 1 Klasa
 3. Matematyka

Obliczmy najpierw, ile chłopców jest w klasie Ia:

`60%*30=0,6*30=18`

 

oraz ile dziewcząt jest w tej klasie:

`30-18=12`

 

 

`a)`

Obliczmy, ilu uczniów byłoby w Ia, gdyby 10 osób przeniosło się do Ib: 

`30-10=20`

 

Wiemy, że wtedy liczba chłopców i dziewcząt byłaby taka sama, więc wynosiłaby: 

`20:2=10`

 

Czyli do Ib musiałoby się przenieść 18-10=8 chłopców oraz 12-10=2 dziewczyny. 

 

ODP: Wsród tych 10 osób byłoby 8 chłopców i 2 dziewczyny. 

 

 

`b)`

Jeśli do Ib przeszła taka sama liczba chłopców i dziewcząt, to chłopców jest nadal o 6 więcej niż dziewcząt (na początku było ich o 6 więcej, jeśli liczbę chłopców i dziewcząt zmniejszymy o tyle samo, to nadal będzie o 6 chłopców więcej)

Jeśli dziewcząt jest o 40% mniej niż chłopców, to ta różnica (czyli 6 osób) musi stanowić 40% liczby chłopców (po przejściu do Ib). Oznaczmy tą liczbę jako x i obliczmy: 

`40%*x=6`

`0,4*x=6\ \ \ \ |:0,4`

`x=60:4=15`

 

Zatem w Ia zostało 15 chłopców, czyli do Ib przeszło 18-15=3 chłopców. Przeszło też tyle samo dziewczyn, czyli w Ia zostało 12-3=9 dziewczyn.

 

ODP: W Ia zostało 15 chłopców i 9 dziewczyn. 

DYSKUSJA
Informacje
Matematyka z plusem 1
Autorzy: Jacek Lech, Marek Pisarski , Marcin Braun
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Największy wspólny dzielnik (nwd)

Największy wspólny dzielnik (NWD) dwóch liczb naturalnych jest to największa liczba naturalna, która jest dzielnikiem każdej z tych liczb.

Przykłady:

 • Największy wspólny dzielnik liczb 6 i 9 to liczba 3.

  1. Wypiszmy dzielniki liczby 6: 1, 2, 3, 6;
  2. Wypiszmy dzielniki liczby 9: 1, 3, 9;
  3. Wśród dzielników wyżej wypisanych szukamy największej liczby, która jest zarówno dzielnikiem 6 i 9. Jest to 3.
 • Największy wspólny dzielnik liczb 12 i 20 to liczba 4.

  1. Wypiszmy dzielniki liczby 12: 1, 2, 3, 4, 6, 12;
  2. Wypiszmy dzielniki liczby 20: 1, 2, 4, 5, 10, 20;
  3. Wśród dzielników wyżej wypisanych szukamy największej liczby, która jest zarówno dzielnikiem 12 i 20. Jest to 4.
Dodawanie pisemne

Krok po kroku jak wykonywać dodawanie pisemne:

 1. Składniki zapisujemy jeden pod drugim tak, by cyfry jedności tworzyły jedną kolumnę, cyfry dziesiątek – drugą, cyfry setek – trzecią, itd. (czyli cyfry liczb wyrównujemy do prawej strony), a następnie oddzielamy je poziomą kreską.

  dodawanie1
   
 2. Dodawanie prowadzimy od strony prawej do lewej. Najpierw dodajemy jedności, czyli ostatnie cyfry w dodawanych liczbach – w naszym przykładzie będzie to 9 i 3. Jeżeli uzyskana suma jest większa od 9, to w kolumnie jedności pod kreską piszemy cyfrę jedności tej sumy, a pozostałą cyfrę sumy przenosimy do kolumny dziesiątek.
  W naszym przykładzie mamy $$9 + 3 = 12$$, czyli w kolumnie jedności piszemy 2, a 1 przenosimy do kolumny dziesiątek.

  dodawanie2
   
 3. Następnie dodajemy dziesiątki naszych liczb wraz z cyfrą przeniesioną i postępujemy jak poprzednio, czyli jeśli uzyskana suma jest większa od 9, to w kolumnie dziesiątek piszemy cyfrę jedności tej sumy, a pozostałą cyfrę sumy przenosimy do kolumny setek.
  W naszym przykładzie otrzymamy: $$1 + 5 + 6 = 12$$, czyli w kolumnie dziesiątek piszemy 2, a 1 przenosimy do kolumny setek.

  dodawanie3
   
 4. Dodajemy cyfry setek wraz z cyfrą przeniesioną i wynik zapisujemy pod kreską.
  W naszym przykładzie mamy: $$1+2+1=4$$ i wynik ten wpisujemy pod cyframi setek.

  dodawanie4
   
 5. W rezultacie opisanego postępowania otrzymujemy wynik dodawania pisemnego.
  W naszym przykładzie sumą liczb 259 i 163 jest liczba 422.

Zobacz także
Udostępnij zadanie