Matematyka

Autorzy:Jacek Lech, Marek Pisarski , Marcin Braun

Wydawnictwo:GWO

Rok wydania:2015

Oblicz kolejno wszystkie przykłady z poniższych grup 4.4 gwiazdek na podstawie 5 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 1 Klasa
  3. Matematyka

Oblicz kolejno wszystkie przykłady z poniższych grup

10
 Zadanie
11
 Zadanie
12
 Zadanie
13
 Zadanie
14
 Zadanie

15
 Zadanie

`I.` 

`75%*1024=3/strike4^1*strike1024^256=3*250+3*6=750+18=768` 

`50%*768=1/2*768=1/2*700+1/2*68=350+34=384` 

`25%*384=1/4*384=1/4*360+1/4*24=90+6=96` 

`10%*96=0,1*96=9,6` 

 

 

`II.` 

`10%*1024=0,1*1024=102,4` 

`25%*102,4=1/4*102,4=1/4*100+1/4*2,4=25+0,6=25,6` 

`50%*25,6=1/2*25,6=1/2*24+1/2*1,6=12+0,8=12,8` 

`75%*12,8=3/strike4^1*strike(12,8)^(3,2)=9,6` 

 

 

`III.` 

`50%*1024=1/2*1024=512` 

`75%*512=3/strike4^1*strike512^128=384` 

`10%*384=0,1*384=38,4` 

`25%*38,4=1/4*38,4=1/4*36+1/4*2,4=9+0,6=9,6`