Matematyka

W tabeli przedstawiono, ilu chłopców i ile dziewcząt chodzi do poszczególnych 4.6 gwiazdek na podstawie 5 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 1 Klasa
  3. Matematyka

W tabeli przedstawiono, ilu chłopców i ile dziewcząt chodzi do poszczególnych

10
 Zadanie
11
 Zadanie
12
 Zadanie
13
 Zadanie
14
 Zadanie
15
 Zadanie

16
 Zadanie

17
 Zadanie
18
 Zadanie

Obliczamy, jaki procent stanowią chłopcy w poszczególnych klasach: 

`Ia:\ \ \ 12/(12+13)=12/25=48/100=48%`

`Ib: \ \ \ 11/(11+14)=11/25=44/100=44%`

`Ic:\ \ \ 10/(10+11)=10/21=10/21*100%=1000/21%=47 13/21%`

`Id:\ \ \ 12/(12+11)=12/23=12/23*100%=1200/23%=52 4/23%`

`Ie:\ \ \ 10/(10+9)=10/19=10/19*100%=1000/19%=52 12/19%`

 

Procent chłopców jest największy w klasie Ie, nie jest to wcale klasa, w której liczba chłopców jest największa. 

DYSKUSJA
Informacje
Matematyka z plusem 1
Autorzy: Jacek Lech, Marek Pisarski , Marcin Braun
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Mnożenie ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000...

Aby pomnożyć ułamek dziesiętny przez 10, 100, 1000 itd. należy przesunąć przecinek w prawo o tyle miejsc ile jest zer w liczbie przez którą mnożymy (czyli w 10, 100, 1000 itd.).

Przykłady:

  • $$0,253•10= 2,53$$ ← przesuwamy przecinek o jedno miejsce w prawo
  • $$3,007•100= 300,7$$ ← przesuwamy przecinek o dwa miejsca w prawo
  • $$0,024•1000= 24$$ ← przesuwamy przecinek o trzy miejsca w prawo
Kwadrat

Kwadrat to prostokąt, który ma wszystkie boki jednakowej długości.

Przekątne kwadratu są prostopadłe, mają równą długość i wspólny środek. Przekątne tworzą z bokami kwadratu kąt 45°.

Długość jednego boku jest wymiarem kwadratu.

kwadrat
Zobacz także
Udostępnij zadanie