Matematyka

Autorzy:Jacek Lech, Marek Pisarski , Marcin Braun

Wydawnictwo:GWO

Rok wydania:2015

Wybraną grupę uczniów zapytano, czy w ich domach jest telewizor lub zmywarka 4.5 gwiazdek na podstawie 6 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 1 Klasa
  3. Matematyka

Wybraną grupę uczniów zapytano, czy w ich domach jest telewizor lub zmywarka

7
 Zadanie

8
 Zadanie
9
 Zadanie
10
 Zadanie

Policzmy, ile było wszystkich odpowiedzi:

`80+60+35+25=140+60=200`

 

Teraz obliczamy, jaki procent stanowią kolejne odpowiedzi oraz jakiemu kątowi odpowiadają (cały wykres to 360 stopni):

 

Czy posiadasz w domu telewizor lub zmywarkę?  Procent uczniów, którzy udzielili takiej odpowiedzi Kąt na wykresie, jakiemu odpowiada taki procent
 tylko tewizor  `80/200=40/100=40%`  `40%*360^o=0,4*360^o=144^o`  
tylko zmywarka   `60/200=30/100=30%`  `30%*360^o=0,3*360^o=108^o`   
oba sprzęty  `35/200=(17,5)/100=17,5%`  `17,5%*360^o=0,175*360^o=63^o`   
nie mam żadnego z nich  `25/200=(12,5)/100=12,5%`  `12,5%*360^o=0,125*360^o=45^o`