Matematyka

Autorzy:Jacek Lech, Marek Pisarski , Marcin Braun

Wydawnictwo:GWO

Rok wydania:2015

Nie obliczając wartości wyrażenia ustal, czy jest ona liczbą dodatnią 4.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 1 Klasa
  3. Matematyka

Nie obliczając wartości wyrażenia ustal, czy jest ona liczbą dodatnią

16
 Zadanie

17
 Zadanie

18
 Zadanie
19
 Zadanie
1
 Zadanie

`a)\ -1024,3+12,732+0,932<0` 

Od sumy liczb 12,732 i 0,932, czyli od prawie 14, odejmujemy 1024,3, wynik na pewno będzie ujemny.

 

`b)\ (42,17+12,3-5,179)*(-2,3)<0`  

Pierwsze wyrażenie w nawiasie będzie dodatnie - od sumy liczb 42,17 i 12,3 odejmujemy trochę ponad 5.

Drugi czynnik jest ujemny, iloczyn liczby dodatniej i ujemnej jest ujemny

 

`c)\ (-3,16-2,8)*(-1,232+149)<0`   

Pierwsze wyrażenie w nawiasie jest ujemne, drugie jest dodatnie, iloczyn liczb przeciwnych znaków jest ujemny.

 

`d)\ -3,28+(182,4+3,7)*(8,7-23,12)<0`  

Pierwsze wyrażenie w nawiasie jest dodatnie, drugie jest ujemne, więc wynik mnożenia jest ujemny, jeśli odejmiemy jeszcze -3,28, to końcowy wynik będzie liczbą ujemną. 

 

`e)\ (-3,17)^3*(-21,9)^2*(-1,4)^2<0` 

Sześcian liczby -3,17 jest ujemny (mnożymy przez siebie 3 razy liczbę ujemną, więc jeden minus nie ma pary), kwadraty liczb -21,9 oraz -1,4 są dodatnie, ponieważ mnożymy przez siebie 2 razy liczbę ujemną. Iloczyn liczby ujemnej i dwóch liczb dodatnich jest ujemny. 

 

`f) (-4,3)^3*(-1,23)^2*(-2,7)^3>0` 

Mamy dwa sześciany liczb ujemnych, które są ujemne oraz kwadrat liczby ujemnej, który jest dodatni. Iloczyn 2 liczb ujemnych oraz 1 dodatniej jest dodatni.