Matematyka

Autorzy:Jacek Lech, Marek Pisarski , Marcin Braun

Wydawnictwo:GWO

Rok wydania:2015

Wielkości x i y przedstawione w tabeli są odwrotnie proporcjonalne. 4.88 gwiazdek na podstawie 8 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 1 Klasa
  3. Matematyka

Wielkości x i y przedstawione w tabeli są odwrotnie proporcjonalne.

3
 Zadanie

4
 Zadanie

5
 Zadanie
6
 Zadanie
7
 Zadanie

Wielkości są odwrotnie proporcjalne. 


a) Proporcja ma postać: 
`12*a=120*12` 
`12a=120*12 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ |:12` 
`a=(120*strike12^1)/strike12^1` 
`a=120`  

 

b) Proporcja ma postać:
`16*b=24*4` 
`16b=96 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ |:16` 
`b=6` 

 

c) Proporcja ma postać:
`(c-1)*5=4*20` 
`5c-5=80 \ \ \ \ \ \ \ |+5` 
`5c=85 \ \ \ \ \ \ \ \ |:5` 
`c=17` 

 

d) Proporcja ma postać:
`(d+10)*10=110*15` 
`10d+100=1650 \ \ \ \ \ \ \ |-100` 
`10d=1550 \ \ \ \ \ \ \ \ \ |:10` 
`d=155` 

 

e) Proporcja ma postać:
`7*21=49*(2e-5)` 
`147=98e-245 \ \ \ \ \ \ \ \ \ |+245` 
`392=98e \ \ \ \ \ \ \ \ \ |:98` 
`e=4` 

 

f) Proporcja ma postać:
`36*81=(3f+6)*9` 
`2916=27f+54 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ |-54` 
`2862=27f \ \ \ \ \ \ \ \ \ |:27` 
`f=106` 

 

g) Proporcja ma postać:
`5*(53g-5)=20*65` 
`265g-25=1300 \ \ \ \ \ \ \ \ |+25`  
`265g=1325 \ \ \ \ \ \ |:265` 
`g=5`  

 

h) Proporcja ma postać:
`(20h+47)*11=77*121` 
`220h+517=9317 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ |-517` 
`220h=8800 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ |:220` 
`h=40` 

 

i) Proporcja ma postać:
`14*15=(2i-9)*10` 
`210=20i-90 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ |+90` 
`300=20i \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ |:20` 
`i=15`