Matematyka

Spośród rozwiązań danych równań 4.6 gwiazdek na podstawie 5 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 1 Klasa
  3. Matematyka

Rozwiązujemy każde równanie. Następnie porównujemy rozwiązania tych równań i wybieramy to równanie, którego rozwiązanie jest najmniejszą liczbą. 

`A. \ 6x+3=-9 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ |-3` 
`\ \ \ \ 6x=-12 \ \ \ \ \ \ \ |:6` 
`\ \ \ \ x=-2` 


`B. \ 6x-3=9 \ \ \ \ \ \ \ |+3` 
`\ \ \ \ 6x=12 \ \ \ \ \ \ \ \ |:6` 
`\ \ \ \ x=2` 


`C. \ -6x-3=-9 \ \ \ \ \ \ \ \ \ |+3` 
`\ \ \ \ -6x=-6 \ \ \ \ \ \ \ |:(-6)` 
`\ \ \ \ x=1` 


`D. \ -6x+3=9 \ \ \ \ \ \ \ \ \ |-3` 
`\ \ \ \ -6x=6 \ \ \ \ \ \ \ \ |:(-6)` 
`\ \ \ \ x=-1` 


Najmniejszą liczbą jest -2. Jest ona rozwiązaniem równania A.   

Odpowiedź:

Poprawna odpowiedź to A. 

DYSKUSJA
Informacje
Matematyka z plusem 1
Autorzy: Jacek Lech, Marek Pisarski , Marcin Braun
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Wyłączenie całości z ułamka niewłaściwego

Jeśli ułamek jest niewłaściwy (czyli jego mianownik jest równy lub mniejszy od licznika) to możemy wyłączyć z niego całość, tzn. dzielimy (być może zresztą) licznik przez mianownik (tzn. sprawdzamy ile razy mianownik „zmieści się” z liczniku) i otrzymujemy w ten sposób liczbę naturalną, będącą całością (tzw. składnik całkowity) oraz resztę, która jest ułamkiem właściwym (tzw. składnik ułamkowy).

Przykład: $$9/4 = 2 1/4$$

Opis powyższego przykładu: Dzielimy 9 przez 4, czyli sprawdzamy ile razy 4 zmieści się w 9. Liczba 4 zmieści się 2 razy w liczbie 9, czyli otrzymujemy 2 i resztę 1 (bo $$2•4= 8$$, czyli do 9 brakuje 1, i ona jest naszą resztą).

Pole prostokąta

Liczbę kwadratów jednostkowych potrzebnych do wypełnienia danego prostokąta nazywamy polem prostokąta.


Prostokąt o bokach długości a i b ma pole równe: $$P = a•b$$.

pole prostokąta

W szczególności: pole kwadratu o boku długości a możemy policzyć ze wzoru: $$P=a•a=a^2$$.

  Zapamiętaj

Przed policzeniem pola prostokąta pamiętaj, aby sprawdzić, czy boki prostokąta są wyrażone w takich samych jednostkach.

Przykład:

  • Oblicz pole prostokąta o bokach długości 2 cm i 4 cm.

    $$ P=2 cm•4 cm=8 cm^2 $$
    Pole tego prostokąta jest równe 8 $$cm^2$$.

Zobacz także
Udostępnij zadanie