Matematyka

Matematyka z plusem 1 (Zbiór zadań, GWO)

Zredukuj wyrazy podobne, a następnie oblicz wartość wyrażenia dla x=-1 i y=2. 4.55 gwiazdek na podstawie 9 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 1 Klasa
 3. Matematyka

Zredukuj wyrazy podobne, a następnie oblicz wartość wyrażenia dla x=-1 i y=2.

10
 Zadanie
11
 Zadanie
12
 Zadanie
13
 Zadanie

14
 Zadanie

`a) \ ul(-2x^2)+2x+ul(ul(7y^2))+ul(x^2)-3x-ul(ul(6y^2))+x=-x^2+y^2`

Obliczamy wartość tego wyrażenia dla x=-1 i y=2. 
`-x^2+y^2=-(-1)^2+2^2=-1+4=3`  


`b) \ 5xy^2-ul(ul(xy))-ul(x^2y)-xy^2+ul(ul(2xy))+ul(x^2y)-4xy^2=xy` 

Obliczamy wartość tego wyrażenia dla x=-1 i y=2.
`xy=(-1)*2=-2` 


`c) \ -3x^2+7xy*x+2x*x-5x*xy+x^2=-3x^2+ul(ul(7x^2y))+2x^2-ul(ul(5x^2y))+x^2=2x^2y` 

Obliczamy wartość tego wyrażenia dla x=-1 i y=2.
`2x^2y=2*(-1)^2*2=2*1*2=4` 


`d) \ xy+3x*yx-2y*xy-x^2y-2yx^2+2y^2x=xy+ul(3x^2y)-ul(ul(2xy^2))-ul(x^2y)-ul(2yx^2)+ul(ul(2y^2x))=xy` 

Obliczamy wartość tego wyrażenia dla x=-1 i y=2.
`xy=(-1)*2=-2` 


`e) \ 6x*x^2-4x^2*2x-3x*x+x*2x*x+3x=ul(6x^3)-ul(8x^3)-3x^2+ul(2x^3)+3x=-3x^2+3x` 

Obliczamy wartość tego wyrażenia dla x=-1 i y=2.
`-3x^2+3x=-3*(-1)^2+3*(-1)=-3*1-3=-3-3=-6` 


`f) \ -5xy^3+x^2y^2-3y^2*xy+2y*4xy^2-2xy*3yx=-ul(5xy^3)+x^2y^2-ul(3xy^3)+ul(8xy^3)-6x^2y^2=-5x^2y^2` 

Obliczamy wartość tego wyrażenia dla x=-1 i y=2.
`-5x^2y^2=-5*(-1)^2*2^2=-5*1*4=-20`  

 

DYSKUSJA
user profile image
Agata

około 4 godzin temu
Dzięki!!!!
user profile image
Jerzy

11 stycznia 2018
Dziękuję :)
Informacje
Matematyka z plusem 1
Autorzy: Jacek Lech, Marek Pisarski , Marcin Braun
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom
Wiedza
Mnożenie ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000...

Aby pomnożyć ułamek dziesiętny przez 10, 100, 1000 itd. należy przesunąć przecinek w prawo o tyle miejsc ile jest zer w liczbie przez którą mnożymy (czyli w 10, 100, 1000 itd.).

Przykłady:

 • $$0,253•10= 2,53$$ ← przesuwamy przecinek o jedno miejsce w prawo
 • $$3,007•100= 300,7$$ ← przesuwamy przecinek o dwa miejsca w prawo
 • $$0,024•1000= 24$$ ← przesuwamy przecinek o trzy miejsca w prawo
Mnożenie i dzielenie

Kolejnymi działaniami, które poznasz są mnożenie i dzielenie.

 1. Mnożenie to działanie przyporządkowujące dwóm liczbom a i b liczbę c = a•b (lub a×b). Mnożone liczby nazywamy czynnikami, a wynik mnożenia iloczynem.

  mnożenie liczb

  Mnożenie jest:

  1. przemienne (czynniki można zamieniać miejscami) , np. 3 • 2 = 2 • 3
  2. łączne (gdy mamy większą liczbę czynników możemy je mnożyć w dowolnej kolejności),
   np. $$(3 • 5) • 2 = 3 • (5 • 2)$$
  3. rozdzielne względem dodawania i odejmowania
   np. 2 • (3 + 4) = 2 • 3 + 2 • 4
   2 • ( 4 - 3) = 2 • 4 - 2 • 3
   Wykorzystując łączność mnożenia można zdecydowanie łatwiej uzyskać iloczyn np.: 4 • 7 • 5 = (4 • 5) • 7 = 20 • 7 = 140
 2. Dzielenie
  Podzielić liczbę a przez b oznacza znaleźć taką liczbę c, że $$a = b • c$$, np. $$12÷3 = 4$$, bo $$12 = 3 • 4$$.
  Wynik dzielenia nazywamy ilorazem, a liczby odpowiednio dzielną i dzielnikiem.

  dzielenie liczb

  Dzielenie podobnie jak odejmowanie nie jest ani przemienne, ani łączne
   

  Ciekawostka

Znak x (razy) został wprowadzony w 1631 przez angielskiego matematyka W. Oughtreda, a symbol ͈„•” w 1698 roku przez niemieckiego filozofa i matematyka G. W. Leibniz'a.

Zobacz także
Udostępnij zadanie