Matematyka

Rozwiąż równanie i sprawdź poprawność rozwiązania. 4.83 gwiazdek na podstawie 6 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 2 Klasa
 3. Matematyka

Rozwiąż równanie i sprawdź poprawność rozwiązania.

5
 Zadanie

6
 Zadanie

`"W zadaniu będziemy korzystać ze wzoru na kwadrat różnicy dwóch wyrażeń, który ma postać:"`
`("a"-"b")^2="a"^2-2"ab"+"b"^2` 

`"W luki należy wpisać podkreślone wyrażenia."`  

`("x"-1)^2="x"^2`

`ul( \ "x"^2 \ )-2"x"ul( \ +1 \ )="x"^2 \ \ \ \ \ |-"x"^2`

`-2"x"+ul( \ 1 \ )=ul( \ 0 \ ) \ \ \ \ \ |-1`

`-ul( \ 2"x" \ )=-1 \ \ \ \ \ |:ul( \ (-2) \ )`

`"x"=ul( \ 1/2 \ )`


`"Sprawdzenie:"`

`(ul( \ 1/2 \ )-1)^2=ul( \ (1/2) \ )^2`

`(-1/2)^2=(1/2)^2`

`ul( \ 1/4 \ )=ul( \ 1/4 \ )`

DYSKUSJA
Informacje
Matematyka 2001. Zeszyt ćwiczeń cz. 1
Autorzy: Opracowanie zbiorowe
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Dodawanie ułamków dziesiętnych

Dodawanie ułamków dziesiętnych sposobem pisemnym jest bardzo podobne do dodawania liczb naturalnych:

 1. Ułamki podpisujemy tak, aby przecinek znajdował się pod przecinkiem ( cyfra jedności pod cyfrą jedności, cyfra dziesiątek pod cyfrą dziesiątek, cyfra setek pod cyfrą setek itd.);
 2. W miejsce brakujących cyfr po przecinku można dopisać zera;
 3. Ułamki dodajemy tak jak liczby naturalne, czyli działania prowadzimy od kolumny prawej do lewej i wykonujemy je tak, jak gdyby nie było przecinka;
 4. W uzyskanym wyniku stawiamy przecinek tak, aby znajdował się pod napisanymi już przecinkami.

Przykład:

 • $$ 1,57+7,6=?$$
  dodawanie-ulamkow-1 

  $$1,57+7,6=8,17 $$

Porównywanie ułamków

Porównywanie dwóch ułamków polega na stwierdzeniu, który z nich jest mniejszy, który większy.

 • Porównywanie ułamków o takich samych mianownikach
  Jeżeli ułamki zwykłe mają takie same mianowniki, to ten jest większy, który ma większy licznik

  Przykład:

  $$3/8$$ < $$5/8$$
   
 • Porównywanie ułamków o takich samych licznikach
  Jeżeli ułamki zwykłe mają takie same liczniki, to ten jest większy, który ma mniejszy mianownik.

  Przykład:

  $$4/5$$ > $$4/9$$
Zobacz także
Udostępnij zadanie