Matematyka

Matematyka 2001. Zeszyt ćwiczeń cz. 1 (Zeszyt ćwiczeń, WSiP)

Suma kolejnych liczb nieparzystych jest liczbą 4.4 gwiazdek na podstawie 10 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 2 Klasa
  3. Matematyka

Suma kolejnych liczb nieparzystych jest liczbą

4
 Zadanie

a)

 

b)

Suma kolejnych liczb nieparzystych jest liczbą kwadratową.

c)

Jeżeli zsumujemy dwie kolejne liczby nieparzyste, to otrzymamy w wyniku liczbę kwadratową.

 

DYSKUSJA
user profile image
Daniel Zyzik

19-09-2017
w b nie ma podkreślonego załozenia !!!
user profile image
Monika

6863

20-09-2017
@Daniel Zyzik Cześć, dzięki za zgłoszenie, zadanie zostało zaktualizowane. Pozdrawiam!
Informacje
Matematyka 2001. Zeszyt ćwiczeń cz. 1
Autorzy: Opracowanie zbiorowe
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Monika

6845

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Kwadrat

Kwadrat to prostokąt, który ma wszystkie boki jednakowej długości.

Przekątne kwadratu są prostopadłe, mają równą długość i wspólny środek. Przekątne tworzą z bokami kwadratu kąt 45°.

Długość jednego boku jest wymiarem kwadratu.

kwadrat
Oś liczbowa

Oś liczbowa to prosta, na której każdemu punktowi jest przypisana dana wartość liczbowa, zwana jego współrzędną.

Przykład:

osie liczbowe

Odcinek jednostkowy na tej osi to część prostej między -1 i 0.

Po prawej stronie od 0 znajduje się zbiór liczb nieujemnych, a po lewej zbiór liczb niedodatnich. Grot strzałki wskazuje, że w prawą stronę rosną wartości współrzędnych. Oznacza to, że wśród wybranych dwóch współrzędnych większą wartość ma ta, która leży po prawej stronie (względem drugiej współrzędnej).

Zobacz także
Udostępnij zadanie