Matematyka

Oblicz wartość każdego pierwiastka. Wynik zaokrąglij do jedności. 4.6 gwiazdek na podstawie 5 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 2 Klasa
 3. Matematyka

Oblicz wartość każdego pierwiastka. Wynik zaokrąglij do jedności.

5
 Zadanie

6
 Zadanie

1
 Zadanie
2
 Zadanie
3
 Zadanie


`"Patrząc na liczbę pod pierwiastkiem szukamy jakiej liczbie z kolumny n"^2\ "jest ona najbliższa."`
`"Następnie odczytujemy jakiej liczbie z kolumny n ta liczba odpowiada."`
`"Będzie to liczba zaokrąglona do jedności."`

`"n"`

`"n"^2`

`2`

`4`

`3`

 

`9`

`4`

`16`

`5`

`25`

`6`

`36`

`7`

`49`

`8`

`64`

`9`

`81`


`"Liczba"\ 8,41\ "jest bliższa (leży bliżej na osi liczbowej) liczbie"\ 9\ "niż"\ 4". Zatem:"`
`sqrt{8,41}~~3`   


`"Liczba"\ 10,89\ "jest bliższa (leży bliżej na osi liczbowej) liczbie"\ 9\ "niż"\ 16". Zatem:"`
`sqrt{10,89}~~3` 


`"Liczba"\ 16,81\ "jest bliższa (leży bliżej na osi liczbowej) liczbie"\ 16\ "niż"\ 25". Zatem:"`
`sqrt{16,81}~~4`   


`"Liczba"\ 19,36\ "jest bliższa (leży bliżej na osi liczbowej) liczbie"\ 16\ "niż"\ 25". Zatem:"`
`sqrt{19,36}~~4`     


`"Liczba"\ 34,81\ "jest bliższa (leży bliżej na osi liczbowej) liczbie"\ 36\ "niż"\ 25". Zatem:"`
`sqrt{34,81}~~6`  


`"Liczba"\ 79,21\ "jest bliższa (leży bliżej na osi liczbowej) liczbie"\ 81\ "niż"\ 64". Zatem:"`
`sqrt{79,21}~~9` 

DYSKUSJA
Informacje
Matematyka 2001. Zeszyt ćwiczeń cz. 1
Autorzy: Opracowanie zbiorowe
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Ułamki właściwe i niewłaściwe
 1. Ułamek właściwy – ułamek, którego licznik jest mniejszy od mianownika. Ułamek właściwy ma zawsze wartość mniejszą od 1.
  Przykłady: $$3/8$$, $${23}/{36}$$, $$1/4$$, $$0/5$$.
   

 2. Ułamek niewłaściwy – ułamek, którego mianownik jest równy lub mniejszy od licznika. Ułamek niewłaściwy ma zawsze wartość większą od 1.
  Przykłady: $${15}/7$$, $$3/1$$, $${129}/5$$, $${10}/5$$.
   

System rzymski

System rzymski jest systemem zapisywania liczb, który w przeciwieństwie do zapisu pozycyjnego, pozwala zapisać liczby przy pomocy znaków o zawsze ustalonej wartości.

Wyróżniamy cyfry podstawowe:

 • I = 1
 • X = 10
 • C = 100
 • M = 1000

oraz cyfry pomocnicze:

 • V = 5
 • L = 50
 • D = 500

Korzystając z systemu rzymskiego liczbę naturalną przedstawiamy jako ciąg powyższych cyfr uporządkowanych od wartości największej do najmniejszej, a wartość liczby jest równa sumie wartości poszczególnych cyfr.

Przykłady:

 • XV → 10+5=15
 • XXXII → 10+10+10+1+1=32
 • CXXVII → 100+10+10+5+1+1=127
 • MDLVII → 1000+500+50+5+1+1=1557

W celu uproszczenia wielu zapisów dopuszcza się umieszczenie cyfry podstawowej o mniejszej wartości przed cyfrą o większej wartości. W takim jednak przypadku wartość mniejszej cyfry uważamy za ujemną.

Przykłady:

 • IX → -1+10=10-1=9
 • CD → -100+500=500-100=400
 • XLII → -10+50+1+1=50-10+2=42
 • CML → -100+1000+50=1000-100+50=950

Ważne jest, że w systemie rzymskim możemy zapisać maksymalnie 3 takie same cyfry podstawowe (czyli I, X, C, M) obok siebie. Cyfry pomocnicze (czyli V, L, D) nie mogą występować obok siebie.

Przykład:

 • XXXII → 10+10+10+1+1=32

  Ciekawostka

System rzymski pochodzi od wysoko rozwiniętej cywilizacji Etrusków (ok. 500 r. p.n.e.). Początkowo zapisywano liczby za pomocą pionowych kresek I,II,III,IIII,IIIII,... .

Rzymianie przejęli cyfry od Etrusków i poddali je pewnym modyfikacjom oraz udoskonaleniom, co dało początki dzisiaj znanemu systemowi rzymskiemu.

Cyfr rzymskich używano na terenie imperium aż do jego upadku w V w. n.e. W średniowieczu stały się standardowym systemem liczbowym całej łacińskiej Europy, jednak pod koniec tej epoki coraz częściej używano już cyfr arabskich, prostszych i wygodniejszych do obliczeń oraz zapisywania dużych liczb. System rzymski stopniowo wychodził z codziennego użycia, chociaż do dziś jest powszechnie znany w Europie i stosowany do wielu celów.

Zobacz także
Udostępnij zadanie