Matematyka

Wskaż poprawne dokończenie ... 4.67 gwiazdek na podstawie 6 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 3 Klasa
 3. Matematyka

Wskaż poprawne dokończenie ...

1
 Zadanie
2
 Zadanie

3
 Zadanie

4
 Zadanie

Odpowiedź: B

 

Wykonajmy rysunek pomocniczy:

Ostrosłup prawidłowy czworokątny jest to ostrosłup, który ma w podstawie kwadrat.

Krawędzie podstawy mają długość 3 (bo w kwadracie boki są takiej samej długości).

Objętość ostrosłupa obliczamy ze wzoru:

`V=1/3*P_p*H`

gdzie:

Pp - pole podstawy

H - wysokość.

 

Obliczmy pole podstawy tego ostrosłupa. Podstawa jest kwadratem, więc korzystamy ze wzoru na pole kwadratu:

`P_p=3^2=9["cm"^2]`

Podstawa tego ostrosłupa ma 9cm².

 

Obliczmy objętość tego ostrosłupa.

`V=1/strike3^1*strike9^3*2=6 ["cm"^3]`

DYSKUSJA
Informacje
Matematyka 2001. Zeszyt ćwiczeń cz. 2
Autorzy: Praca zbiorowa
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Odejmowanie ułamków dziesiętnych

Odejmowanie ułamków dziesiętnych sposobem pisemnym jest bardzo podobne do odejmowania liczb naturalnych:

 1. Ułamki podpisujemy tak, aby przecinek znajdował się pod przecinkiem ( cyfra jedności pod cyfrą jedności, cyfra dziesiątek pod cyfrą dziesiątek, cyfra setek pod cyfrą setek itd.);
 2. W miejsce brakujących cyfr po przecinku można dopisać zera;
 3. Ułamki odejmujemy tak jak liczby naturalne, czyli działania prowadzimy od kolumny prawej do lewej i wykonujemy je tak, jak gdyby nie było przecina;
 4. W uzyskanym wyniku stawiamy przecinek tak, aby znajdował się pod napisanymi już przecinkami.

Przykład:

 • $$ 3,41-1,54=? $$
  odejmowanie-ulamkow

  $$ 3,41-1,54=1,87 $$  

Pole prostokąta

Liczbę kwadratów jednostkowych potrzebnych do wypełnienia danego prostokąta nazywamy polem prostokąta.


Prostokąt o bokach długości a i b ma pole równe: $$P = a•b$$.

pole prostokąta

W szczególności: pole kwadratu o boku długości a możemy policzyć ze wzoru: $$P=a•a=a^2$$.

  Zapamiętaj

Przed policzeniem pola prostokąta pamiętaj, aby sprawdzić, czy boki prostokąta są wyrażone w takich samych jednostkach.

Przykład:

 • Oblicz pole prostokąta o bokach długości 2 cm i 4 cm.

  $$ P=2 cm•4 cm=8 cm^2 $$
  Pole tego prostokąta jest równe 8 $$cm^2$$.

Zobacz także
Udostępnij zadanie