Matematyka

Czy z trzech odcinków o podanych długościach 4.33 gwiazdek na podstawie 6 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 1 Klasa
 3. Matematyka

a) Nie.

Uzasadnienie:

`5cm+2cm>3cm`

`5cm+3cm>2cm`

`2cm+3cm=5cm`

Nie można zbudować takiego trójkąta. Suma długości dwóch dowolnie wybranych boków trójkąta musi być większa od długości pozostałego boku. Tutaj suma długości dwóch krótszych boków wynosi 5cm (2cm+3cm=5cm), a pozostały bok ma długość również 5 cm, zatem suma długości dwóch krótszych boków trójkąta nie jest większa od długości pozostałego boku.

b) Nie.

Uzasadnienie:

`12cm+5cm<20cm`

Suma długości dwóch dowolnie wybranych boków(tutaj 12 cm i 5 cm) trójkąta nie jest większa od długości pozostałego boku.

c) Tak.

Uzasadnienie:

`6cm+4cm>5cm`

`4cm+5cm>6cm`

`4cm+5cm>6cm`

Suma długości dwóch dowolnie wybranych boków trójkąta jest większa od długości pozostałego boku. Zatem z tych boków da się zbudować trójkąt.

DYSKUSJA
Informacje
Matematyka 2001
Autorzy: Praca zbiorowa
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Monika

6735

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Kwadrat

Kwadrat to prostokąt, który ma wszystkie boki jednakowej długości.

Przekątne kwadratu są prostopadłe, mają równą długość i wspólny środek. Przekątne tworzą z bokami kwadratu kąt 45°.

Długość jednego boku jest wymiarem kwadratu.

kwadrat
Wyrażenie dwumianowane

Wyrażenia dwumianowe to wyrażenia, w których występują dwie jednostki tego samego typu.

Przykłady: 5 zł 30 gr, 2 m 54 cm, 4 kg 20 dag.

Wyrażenia dwumianowe możemy zapisać w postaci ułamka dziesiętnego.

Przykład: 3 m 57 cm = 3,57 cm , bo 57 cm to 0,57 m.

Jednostki:

 • 1 cm = 10 mm; 1 mm = 0,1 cm
 • 1 dm = 10 cm; 1 cm = 0,1 dm
 • 1 m = 100 cm; 1 cm = 0,01 m
 • 1 m = 10 dm; 1 dm = 0,1 m
 • 1 km = 1000 m; 1 m = 0,001 km
 • 1 zł = 100 gr; 1 gr = 0,01 zł
 • 1 kg = 100 dag; 1 dag = 0,01 kg
 • 1 dag = 10 g; 1 g = 0,1 dag
 • 1 kg = 1000 g; 1 g = 0,001 kg
 • 1 t = 1000 kg; 1 kg = 0,001 t

Przykłady zamiany jednostek:

 • 10 zł 80 gr = 1000 gr + 80 gr = 1080 gr
 • 16 gr = 16•0,01zł = 0,16 zł
 • 1 zł 52 gr = 1,52 zł
 • 329 gr = 329•0,01zł = 3,29 zł
 • 15 kg 60 dag = 1500dag + 60dag = 1560 dag
 • 23 dag = 23•0,01kg = 0,23 kg
 • 5 kg 62 dag = 5,62 kg
 • 8 km 132 m = 8000 m+132 m = 8132 m
 • 23 cm 3 mm = 230 mm + 3 mm = 233 mm
 • 39 cm = 39•0,01m = 0,39 m
Zobacz także
Udostępnij zadanie