Matematyka

Autorzy:Praca zbiorowa

Wydawnictwo:WSiP

Rok wydania:2015

Jeśli byłoby możliwe wykonanie trzynastego zgięcia 4.4 gwiazdek na podstawie 5 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 1 Klasa
  3. Matematyka

Zgodnie z opisaną we wcześniejszych podpunktach zależnością pomiędzy ilością zgięć a liczbą powstałych prostokątów, po trzynastym zgięciu liczba prostokątów wynosi

`2^13`

Zatem każdy z tych prostokątów ma pole 2¹³ razy mniejsze od prostokąta wyjściowego, czyli:

`P=1dm^2:2^13=1/2^13 dm^2`