Matematyka

Autorzy:Praca zbiorowa

Wydawnictwo:WSiP

Rok wydania:2015

Nie wykonując obliczeń, wskaż te wyrażenia, 4.5 gwiazdek na podstawie 8 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 1 Klasa
  3. Matematyka

a)

`stackrel(<0)((-500)):stackrel(>0)[[20+(-5)]]`

Dzielna jest ujemna, a dzielnik jest dodatni, zatem wartość całego wyrażenia jest ujemna.

b)

`(-35)*stackrel(=0)[[35+(-35)]]`

Jeden z czynniki jest równy zero, zatem wartość całego wyrażenia jest równa 0.

c)

`stackrel(>0)120:stackrel(<0)((-20))*stackrel(<0)[[(-45)+(-45)]]`

Parzysta ilość czynników jest mniejsza od zera, zatem wynik jest liczbą dodatnią.

d)

`stackrel(<0)((-25))*stackrel(<0)((-25)):stackrel(>0)[[(-125)*(-5)]]`

Parzysta ilość czynników jest mniejsza od zera, zatem wynik jest liczbą dodatnią.

Odpowiedź:

Liczba ujemnymi nie są wyrażenia b), c) i d)