Matematyka

Wykres przedstawia zmiany ... 4.5 gwiazdek na podstawie 6 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 1 Klasa
 3. Matematyka

Wykres przedstawia zmiany ...

1
 Zadanie

a) Na osi poziomej zaznaczono lata, na osi pionowej zaznaczono liczbę ludności.

 

b) Wzrost liczby ludności ilustruje wykres czerwony, stabilizację wykres pomarańczowy, natomiast spadek liczby ludności przedstawia wykres niebieski.Przewidywania uzależnione są od dzietności kobiet. 

 

c) Według wersji największego wzrostu w 2100 może być 14 mld ludzi. Według wersji najmniejszego wzrostu ludzi będzie wtedy 5,5 mld. Prognozy te różnią się o 8,5 mld.

`14\ "mld"-5,5\ "mld"=8,5\ "mld"`

 

d) W roku 2000 było 6,1 mld ludzi na świecie. Jeżeli sprawdzi się wersja z najwiekszym przyrostem, wówczas będzie o 7,9 mld więcej osób. Natomiast jeżeli sprawdzi się wersja z niską zietnością kobiet, wówczas na świecie będzie o 0,6 mld ludzi mniej niż w 2000 roku.

 

e) Według największego wzrostu liczby ludności, w 2300 roku będzie 36,4 mld ludzi. Według średniego wzrostu będzie 9 mld ludzi. Natomiast zakładając niski wzrost, w 2300 roku będzie 2,3 mld ludzi na świecie.

 

f) Różnica pomiędzy prognozowaną liczbę ludności w roku 2300 według wysokiego i niskiego wskaźnika wzrostu wynosi 34,1 mld ludzi.

`36,4\ "mld"-2,3\ "mld"=34,1\ "mld"`

 

g) Według wysokiego wskaźnika wzrostu liczba ludności od 2000 do 2300 roku wzrosłaby o 30,3 mld.

`36,4\ "mld"-6,1\ "mld"=30,3\ "mld"`

Według średniego wskaźnika wzrostu liczba ludności od 2000 do 2300 roku wzrosłaby o 2,9 mld.

`9\ "mld"-6,1\ "mld"=2,9\ "mld"`

Według niskiego wskaźnika wzrostu liczba ludności od 2000 do 2300 roku zmalałaby o 3,8 mld.

`6,1\ "mld"-2,3\ "mld"=3,8\ "mld"`

DYSKUSJA
Informacje
Matematyka 2001
Autorzy: Praca zbiorowa
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Mnożenie i dzielenie

Kolejnymi działaniami, które poznasz są mnożenie i dzielenie.

 1. Mnożenie to działanie przyporządkowujące dwóm liczbom a i b liczbę c = a•b (lub a×b). Mnożone liczby nazywamy czynnikami, a wynik mnożenia iloczynem.

  mnożenie liczb

  Mnożenie jest:

  1. przemienne (czynniki można zamieniać miejscami) , np. 3 • 2 = 2 • 3
  2. łączne (gdy mamy większą liczbę czynników możemy je mnożyć w dowolnej kolejności),
   np. $$(3 • 5) • 2 = 3 • (5 • 2)$$
  3. rozdzielne względem dodawania i odejmowania
   np. 2 • (3 + 4) = 2 • 3 + 2 • 4
   2 • ( 4 - 3) = 2 • 4 - 2 • 3
   Wykorzystując łączność mnożenia można zdecydowanie łatwiej uzyskać iloczyn np.: 4 • 7 • 5 = (4 • 5) • 7 = 20 • 7 = 140
 2. Dzielenie
  Podzielić liczbę a przez b oznacza znaleźć taką liczbę c, że $$a = b • c$$, np. $$12÷3 = 4$$, bo $$12 = 3 • 4$$.
  Wynik dzielenia nazywamy ilorazem, a liczby odpowiednio dzielną i dzielnikiem.

  dzielenie liczb

  Dzielenie podobnie jak odejmowanie nie jest ani przemienne, ani łączne
   

  Ciekawostka

Znak x (razy) został wprowadzony w 1631 przez angielskiego matematyka W. Oughtreda, a symbol ͈„•” w 1698 roku przez niemieckiego filozofa i matematyka G. W. Leibniz'a.

Wzajemne położenie prostych

Dwie proste mogą się przecinać w punkcie, mogą być do siebie prostopadłe lub równoległe.

 1. Proste przecinające się w punkcie P – proste mające jeden punkt wspólny.

  prosteprzecinajace
   
 2. Proste prostopadłe – to proste przecinające się pod kątem prostym.

  Jeśli proste a i b są prostopadłe (inaczej mówiąc prosta a jest prostopadła do prostej b), zapisujemy to symbolicznie w następujący sposób: $$a⊥b$$. Dwie proste prostopadłe tworzą cztery kąty proste

  prostekatprosty
   
 3. Proste równoległe – to proste nie mające punktów wspólnych lub pokrywające się.

  Jeżeli proste a i b są równoległe (inaczej mówiąc prosta a jest równoległa do prostej b), to zapisujemy to symbolicznie w następujący sposób: $$a∥b$$.
   

  proste-rownlegle
Zobacz także
Udostępnij zadanie