Matematyka

Sporządź diagram kołowy ilustrujący ... 4.43 gwiazdek na podstawie 7 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 1 Klasa
 3. Matematyka

Sporządź diagram kołowy ilustrujący ...

10
 Zadanie
I
 Zadanie
II
 Zadanie
III
 Zadanie

V
 Zadanie

Z diagramu kołowego odczytujemy ile procent uczniów uczęszczało do szkoły podstawowej oraz gimnazjów.

Do szkoły podstawowej uczęszczało 46% dzieci.

Do gimnazjów uczęszczało 26%  dzieci.

Z punktu III wiemy, że do szkół ponadgimnazjalnych uczęszczało 28% dzieci.

Aby zaznaczyć procentowy udział na diagramie kołowym musimy obliczyć jakim kątom odpowiadają poszczególne procenty. W tym celu obliczamy procent z 360°.

 

Szkoły podstawowe:

`46%*360^o=46/strike100^5*strike360^o^18=(46*18^o)/5= 165 3^o/5=165,6^o`

Gimnazja:

`26%*360^o=26/strike100^5*strike360^o^18=(26*18^o)/5=468^o/5=93 3^o/5=93,6^o`

Szkoły ponadgimnazjalne:

`28%*360^o=28/strike100^5*strike360^o^18=(28*18^o)/5=504^o/5=100 4^o/5=100,8^o`

 

Diagram kołowy przedstawiajacy procentowy udział dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach oraz szkołach ponadgimnazjalnych:

DYSKUSJA
Informacje
Matematyka 2001
Autorzy: Praca zbiorowa
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Najmniejsza wspólna wielokrotność (nww)

Najmniejsza wspólna wielokrotność (NWW) dwóch liczb naturalnych to najmniejsza liczba naturalna będąca wielokrotnością zarówno jednej liczby, jak i drugiej.

Przykłady:

 • Najmniejszą wspólną wielokrotnością liczb 3 i 5 jest: 15.
  1. Wypiszmy wielokrotności liczby 3: 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, ...;
  2. Wypiszmy wielokrotności liczby 5: 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, ...;
  3. Wśród wielokrotności liczby 3 i liczby 5 szukamy najmniejszej liczby, która jest zarówno wielokrotnością 3 i 5. Jest to 15.
 • Najmniejszą wspólną wielokrotnością liczb 4 i 6 jest: 12.
  1. Wypiszmy wielokrotności liczby 4: 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, ...;
  2. Wypiszmy wielokrotności liczby 6: 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, ...;
  3. Wśród wielokrotności wyżej wypisanych szukamy najmniejszej liczby, która jest zarówno wielokrotnością 4 i 6, widzimy że jest to 12.
Wzajemne położenie prostych

Dwie proste mogą się przecinać w punkcie, mogą być do siebie prostopadłe lub równoległe.

 1. Proste przecinające się w punkcie P – proste mające jeden punkt wspólny.

  prosteprzecinajace
   
 2. Proste prostopadłe – to proste przecinające się pod kątem prostym.

  Jeśli proste a i b są prostopadłe (inaczej mówiąc prosta a jest prostopadła do prostej b), zapisujemy to symbolicznie w następujący sposób: $$a⊥b$$. Dwie proste prostopadłe tworzą cztery kąty proste

  prostekatprosty
   
 3. Proste równoległe – to proste nie mające punktów wspólnych lub pokrywające się.

  Jeżeli proste a i b są równoległe (inaczej mówiąc prosta a jest równoległa do prostej b), to zapisujemy to symbolicznie w następujący sposób: $$a∥b$$.
   

  proste-rownlegle
Zobacz także
Udostępnij zadanie