Matematyka

Kasia i Małgosia postanowiły ... 4.4 gwiazdek na podstawie 5 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 1 Klasa
 3. Matematyka

Kasia i Małgosia postanowiły ...

1
 Zadanie

2
 Zadanie

a) Na karcie możemy wyznaczyć jeden punkt (na samym środku karty) względem, którego każdy element ma swoje odbicie. Punkty, które są swoimi odbiciami leżą na jednej prostej, kóra przechodzi przez ten punkt.

b) Kasia powinna zaznaczyć wierzchołki w trójkącie. Następnie zaznaczyć punkt przecięcia istniejących już prostych. Kolejno powinna poprowadzić trzy proste przechodzące przez wierzchołki trójkąta oraz przez wyznaczony punkt na środku karty. Następnie zmierzyć odległość ze środka do poszczególnych wierzchołków trójkąta i na odpowiednich prostych (po przeciwnej stronie środka) zaznaczyć punkty odpowiadające tym wierzchołkom. Na końcu wyznaczone punkty połączyć ze sobą, otrzymując wówczas trójkąt. 

c) Małgosia powinna połączyć odpowiadające sobie elementy górnej litery M, z elementami dolnej litery M. W ten sposób wyznaczy środek karty. Następnie powinna zaznaczyć wierzchołki rombu. Kolejno przeprowadzić proste przez te wierzchołki i wyznaczony wcześniej środek. Później musi odmierzyć na odpowiednich prostych, po przeciwnej stronie środka, odległości takie same, jak odległości wierzchołków górnego rombu od środka karty.

d) Przykładowy projekt loga w ksztalcie karty do gry.

 

DYSKUSJA
Informacje
Matematyka 2001
Autorzy: Praca zbiorowa
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Oś liczbowa

Oś liczbowa to prosta, na której każdemu punktowi jest przypisana dana wartość liczbowa, zwana jego współrzędną.

Przykład:

osie liczbowe

Odcinek jednostkowy na tej osi to część prostej między -1 i 0.

Po prawej stronie od 0 znajduje się zbiór liczb nieujemnych, a po lewej zbiór liczb niedodatnich. Grot strzałki wskazuje, że w prawą stronę rosną wartości współrzędnych. Oznacza to, że wśród wybranych dwóch współrzędnych większą wartość ma ta, która leży po prawej stronie (względem drugiej współrzędnej).

Dodawanie pisemne

Krok po kroku jak wykonywać dodawanie pisemne:

 1. Składniki zapisujemy jeden pod drugim tak, by cyfry jedności tworzyły jedną kolumnę, cyfry dziesiątek – drugą, cyfry setek – trzecią, itd. (czyli cyfry liczb wyrównujemy do prawej strony), a następnie oddzielamy je poziomą kreską.

  dodawanie1
   
 2. Dodawanie prowadzimy od strony prawej do lewej. Najpierw dodajemy jedności, czyli ostatnie cyfry w dodawanych liczbach – w naszym przykładzie będzie to 9 i 3. Jeżeli uzyskana suma jest większa od 9, to w kolumnie jedności pod kreską piszemy cyfrę jedności tej sumy, a pozostałą cyfrę sumy przenosimy do kolumny dziesiątek.
  W naszym przykładzie mamy $$9 + 3 = 12$$, czyli w kolumnie jedności piszemy 2, a 1 przenosimy do kolumny dziesiątek.

  dodawanie2
   
 3. Następnie dodajemy dziesiątki naszych liczb wraz z cyfrą przeniesioną i postępujemy jak poprzednio, czyli jeśli uzyskana suma jest większa od 9, to w kolumnie dziesiątek piszemy cyfrę jedności tej sumy, a pozostałą cyfrę sumy przenosimy do kolumny setek.
  W naszym przykładzie otrzymamy: $$1 + 5 + 6 = 12$$, czyli w kolumnie dziesiątek piszemy 2, a 1 przenosimy do kolumny setek.

  dodawanie3
   
 4. Dodajemy cyfry setek wraz z cyfrą przeniesioną i wynik zapisujemy pod kreską.
  W naszym przykładzie mamy: $$1+2+1=4$$ i wynik ten wpisujemy pod cyframi setek.

  dodawanie4
   
 5. W rezultacie opisanego postępowania otrzymujemy wynik dodawania pisemnego.
  W naszym przykładzie sumą liczb 259 i 163 jest liczba 422.

Zobacz także
Udostępnij zadanie