Matematyka

Zbyszek kupił 2 kg jabłek po a zł za kg, 4.2 gwiazdek na podstawie 5 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 1 Klasa
 3. Matematyka

Zbyszek kupił 2 kg jabłek po a zł za kg,

10
 Zadanie
11
 Zadanie

12
 Zadanie

a -cena jabłek za 1 kg

b -cena gruszek za 1 kg

c -cena winogron za 1 kg


Zbyszek kupił 2 kg jabłek, więc zapłacił za nie 2a zł. 1 kg kosztuje a zł, więc 2 kg to (a+a)zł=2a zł. 

Za 1 kg gruszek zapłacił b zł.

Za 0,5kg winogron zapłacił 0,5c. 1 kg winogron kosztuje c, więc 0,5 kg to 0,5c zł. 

 

a) Zbyszek zapłacił za zakupy:
`(2a+b+0,5c) \ "złotych"` 


b) Obliczamy koszt owoców dla a=1,50, b=2,25 i c=4,80. 
`2a+b+0,5c=2*1,5+2,25+0,5*4,8=3+2,25+2,4=7,65` 
Koszt zakupów to 7,65 złotych.

DYSKUSJA
Informacje
Matematyka 2001
Autorzy: Praca zbiorowa
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Pole powierzchni prostopadłościanu

Pole powierzchni prostopadłościanu to suma pól wszystkich jego ścian.

$$P_p$$ -> pole powierzchni

Pole powierzchni prostopadłościanu
 

Każdy prostopadłościan ma 3 pary takich samych ścian.

Pole powierzchni oblicza się z poniższego wzoru, gdzie $$P_1$$, $$P_2$$ i $$P_3$$ to pola ścian prostopadłościanu.

$$P_p=2•P_1+2•P_2+2•P_3$$

Wzór na pole powierzchni prostopadłościanu możemy zapisać w następującej postaci:
$$P_p = 2•a•b + 2•b•c + 2•a•c$$ (a,b,c - wymiary prostopadłościanu)
 

  Zapamiętaj

Sześcian ma sześć jednakowych ścian, więc pole jego powierzchni oblicza się ze wzoru: $$P_p=6•P$$, gdzie P oznacza pole jednej ściany tego sześcianu. Natomiast wzór na pole powierzchni sześcianu możemy zapisać w następującej postaci: $$P_p = 6•a•a = 6•a^2$$ (a - bok sześcianu).

Wielokrotności

Wielokrotność liczby to dana liczba pomnożona przez 1,2,3,4,5 itd.
Inaczej mówiąc, wielokrotność liczby n to każda liczba postaci 1•n, 2•n, 3•n, 4•n, 5•n ...

Przykłady:

 • wielokrotnością liczby 4 jest:
  • 4, bo $$4=1•4$$
  • 8, bo $$8=2•4$$
  • 12, bo $$12=3•4$$
  • 16, bo $$16=4•4$$
  • 20, bo $$20=5•4$$
    
 • wielokrotnością liczby 8 jest:
  • 8, bo $$8=1•8$$
  • 16, bo $$16=2•8$$
  • 24, bo $$24=3•8$$
  • 32, bo $$32=4•8$$
  • 40, bo $$40=5•8$$
Zobacz także
Udostępnij zadanie