Matematyka

Na rysunku przedstawiono zasady działania czterech maszynek liczbowych. 4.6 gwiazdek na podstawie 5 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 1 Klasa
  3. Matematyka

Na rysunku przedstawiono zasady działania czterech maszynek liczbowych.

8
 Zadanie

9
 Zadanie

a)
I. maszynka
Do maszynki wpada liczba: x.
Najpierw maszynka mnoży ją razy 3, czyli otrzymujemy: 3x.
Kolejny krok to dodanie 2 do iloczynu, czyli otrzymujemy: 3x+2.
W efekcie z maszynki wypada liczba: 3x+2

II. maszynka
Do maszynki wpada liczba: x. 
Najpierw maszynka dodaje 2 do liczby x, czyli otrzymujemy: x+2.
Kolejny krok to pomnożenie tej sumy razy 3, czyli otrzymujemy: 3(x+2). 
W efekcie z maszynki wypada liczba: 3(x+2)

III. maszynka
Do maszynki wpada liczba: x. 
Najpierw maszynka mnoży ją razy 2, czyli otrzymujemy: 2x.
Kolejny krok to dodanie 3 do iloczynu, czyli otrzymujemy: 2x+3. 
W efekcie z maszynki wypada liczba: 2x+3

IV. maszynka
Do maszynki wpada liczba: x. 
Najpierw maszynka dodaje 3 do liczby x, czyli otrzymujemy: x+3.
Kolejny krok to pomnożenie tej sumy razy 2, czyli otrzymujemy: 2(x+3). 
W efekcie z maszynki wypada liczba: (x+3)∙2


b)

DYSKUSJA
Informacje
Matematyka 2001
Autorzy: Praca zbiorowa
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Zamiana ułamka dziesiętnego na zwykły

Licznikiem ułamka zwykłego jest liczba naturalna jaką utworzyłyby cyfry ułamka dziesiętnego, gdyby nie było przecinka, mianownikiem jest liczba zbudowana z cyfry 1 i tylu zer, ile cyfr po przecinku zawiera ułamek dziesiętny.

Przykłady:

  • $$0,25 = {25}/{100}$$ ← licznikiem ułamka zwykłego jest liczba 25 (ponieważ taką liczbę tworzą cyfry ułamka dziesiętnego bez przecinka), mianownikiem ułamka zwykłego jest liczba zbudowana z 1 oraz z dwóch zer, czyli liczba 100, ponieważ dwie cyfry stoją po przecinku,

  • $$4,305={4305}/{1000}$$ ← licznikiem ułamka zwykłego jest liczba 4305 (ponieważ taką liczbę tworzą cyfry ułamka dziesiętnego bez przecinka), mianownikiem ułamka zwykłego jest liczba zbudowana z 1 oraz z trzech zer, czyli liczba 1000, ponieważ trzy cyfry stoją po przecinku.

Dzielenie ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000...

Aby podzielić ułamek dziesiętny przez 10, 100, 1000 itd. należy przesunąć przecinek w lewo o tyle miejsc ile jest zer w liczbie przez którą dzielimy (czyli w 10, 100, 1000 itd.)

Przykłady:

  • $$0,34÷10= 0,034$$ ← przesuwamy przecinek o jedno miejsce w lewo
  • $$311,25÷100= 3,1125$$ ← przesuwamy przecinek o dwa miejsca w lewo
  • $$53÷1000= 0,053$$ ← przesuwamy przecinek o trzy miejsca w lewo
Zobacz także
Udostępnij zadanie