Matematyka

Pole trapezu wynosi 54 cm². Wysokość trapezu wynosi 4 cm. 4.25 gwiazdek na podstawie 8 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 1 Klasa
  3. Matematyka

Pole trapezu wynosi 54 cm². Wysokość trapezu wynosi 4 cm.

13
 Zadanie

14
 Zadanie
15
 Zadanie

Pole trapezu jest równe 54 cm². 

Pole trapezu obliczamy korzystając ze wzoru:
`P=1/2(a+b)*h` 
gdzie a i b to długości podstaw trapezu, h to długość wysokości trapezu. 

Obliczamy długości podstaw korzystając ze wzoru na pole trapezu:
`54cm^2=1/2(x+2x)*4cm` 
`54cm^2=3x*2cm` 

`54cm^2=x*6cm \ \ \ \ \ \ \ |:6cm` 
`x=9cm`        

`2x=2*9cm=18cm`

Odpowiedź:

Krótsza podstawa ma długość 9 cm, a dłuższa 18 cm. 

DYSKUSJA
Informacje
Matematyka 2001
Autorzy: Praca zbiorowa
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Pole prostokąta

Liczbę kwadratów jednostkowych potrzebnych do wypełnienia danego prostokąta nazywamy polem prostokąta.


Prostokąt o bokach długości a i b ma pole równe: $$P = a•b$$.

pole prostokąta

W szczególności: pole kwadratu o boku długości a możemy policzyć ze wzoru: $$P=a•a=a^2$$.

  Zapamiętaj

Przed policzeniem pola prostokąta pamiętaj, aby sprawdzić, czy boki prostokąta są wyrażone w takich samych jednostkach.

Przykład:

  • Oblicz pole prostokąta o bokach długości 2 cm i 4 cm.

    $$ P=2 cm•4 cm=8 cm^2 $$
    Pole tego prostokąta jest równe 8 $$cm^2$$.

Siatka prostopadłościanu

Po rozcięciu powierzchni prostopadłościanu wzdłuż kilku krawędzi i rozłożeniu go na powierzchnię płaską powstanie jego siatka. Jest to wielokąt złożony z prostokątów, czyli ścian graniastosłupa. Ten sam prostopadłościan może mieć kilka siatek.

Siatka prosopadłościanu
Zobacz także
Udostępnij zadanie