Matematyka

Autorzy:Praca zbiorowa

Wydawnictwo:WSiP

Rok wydania:2015

Długość promienia r1 okręgu o środku O1 wynosi 7 cm. 4.5 gwiazdek na podstawie 6 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 1 Klasa
  3. Matematyka

`r_1=7cm` 
`r_2=4cm` 

`a) \ |O_1O_2|=3cm` 
` \ \ \ |O_1O_2|=r_1-r_2=7cm-4cm=3cm`    

Okręgi są styczne wewnętrznie. 

`b) \ |O_1O_2|=11cm` 
` \ \ \ |O_1O_2|=r_1+r_2=7cm+4cm=11cm`   

Okręgi są styczne zewnętrznie. 

`c) \ |O_1O_2|>11cm` 
` \ \ \ |O_1O_2|>r_1+r_2=7cm+4cm=11cm` 

Okręgi są rozłączne.

`d) \ |O_1O_2|<3cm` 
` \ \ \ |O_1O_2|<r_1-r_2=7cm-4cm=3cm` 

Okręgi są rozłączne.

`e) \ 3cm <|O_1O_2|<11cm` 
` \ \ \ |O_1O_2|>r_1-r_2=7cm-4cm=3cm` 
` \ \ \ |O_1O_2|<r_1+r_2=7cm+4cm=11cm` 

Okręgi przecinają się.