Matematyka

Autorzy:Ewa Duvnjak, Ewa Kokiernak-Jurkiewicz

Wydawnictwo:WSiP

Rok wydania:2015

Objętość sześcianu wynosi 4.0 gwiazdek na podstawie 5 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 1 Klasa
  3. Matematyka

Objętość sześcianu obliczamy podnosząc do trzeciej potęgi długość krawędzi sześcianu. Zatem jeśli weźmiemy pierwiastek trzeciego stopnia z objętości, to dostaniemy długość krawędzi sześcianu. 

Obliczamy, jaką długość ma krawędź sześcianu: 

`root(3)(512\ m^3)=8\ m` 

 

Sześcian ma 6 jednakowych, kwadratowych ścian, więc jego pole powierzchni całkowitej jest równe: 

`P=6*8\ m*8\ m=6*64\ m^2=ul(ul(384\ m^2))`